MKiŚ: Transport szynowy będzie uwzględniany w analizach elektromobilności miast

18 czerwca 2021, 17:15 Alert
EV elektromobilność fot. Pixabay
fot. Pixabay

Wiceminister Ireneusz Zyska poinformował, że ministerstwo klimatu i środowiska (MKiŚ) planuje wprowadzić przepis uwzględniający rozwój sieci tramwajowej, metra lub kolei elektrycznej jako element elektryfikacji transportu w miastach. Zapis ma się znaleźć w nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

– Mając na uwadze zalety dla środowiska związane z eksploatacją linii tramwajowych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska w projekcie ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (UC65) na skutek zgłaszanych uwag planuje wprowadzenie zmiany, która pozwoli na uwzględnienie pozytywnych efektów z nowo powstających linii tramwajowych w przygotowywanych przez miasta analizach kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu – napisał Zyska w odpowiedzi na interpelację poselską.

W projekcie ustawy w art. 37 dodano ustęp 6 w następującym brzmieniu: „W analizie, o której mowa w ust. 1, można uwzględnić korzyści z nowo powstających linii tramwajowych, linii metra lub zelektryfikowanej kolei miejskiej, których utworzenie skutkować będzie wycofaniem autobusów napędzanych silnikiem spalinowym na tej samej trasie”.

Jeżeli wyniki analizy uwzględniającej nowo powstałe linie tramwajowe wskażą na brak korzyści z wykorzystywania autobusów zeroemisyjnych, jednostka samorządu terytorialnego nie będzie zobowiązana do dokonywania ich zakupu – podaje ISBNews.

ISBNews/Jędrzej Stachura

Kuczmański: Czy polski samochód elektryczny wywoła gorączkę elektromobilności?