MKiŚ: Większość Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce

15 grudnia 2021, 10:45 Alert
atom energetyka jądrowa

Według badania ministerstwa klimatu i środowiska, 74 procent Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce. Jednocześnie 58 procent badanych zgodziłoby się, aby taka elektrownia powstała w okolicy ich miejsca zamieszkania. Sondaż został przeprowadzony w listopadzie 2021 roku.

Badanie z listopada 2021 roku wskazuje, że 74 procent ankietowanych wyraża poparcie dla elektrowni jądrowych w naszym kraju a 20 procent jest przeciwnego zdania. W porównaniu do 2020 roku został odnotowany wzrost zwolenników tego typu inwestycji o 11 procent – czytamy w komunikacie.

– Szczególnie ważne jest, że większość badanych (58 procent) popiera zlokalizowanie elektrowni jądrowej w bezpośredniej okolicy swojego miejsca zamieszkania. 39 procent wyraża sprzeciw wobec tego rozwiązania. Liczba zwolenników budowy elektrowni jądrowej w sąsiedztwie wzrosła o 12 procent w porównaniu do roku poprzedniego – podaje ministerstwo.

Z badania wynika, że 78 procent Polaków uważa budowę elektrowni za dobry sposób walki ze zmianami klimatycznymi. To wzrost o osiem procent w porównaniu do 2020 roku.

82 procent badanych wyraża opinię, że budowa w Polsce elektrowni jądrowej jest dobrym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, co oznacza wzrost o dziewięć procent w porównaniu do roku poprzedniego – czytamy.

Ogólnopolskie badanie zostało zrealizowane przez firmę DANAE w listopadzie 2021 roku, metodą CATI na reprezentatywnej grupie 2148 Polaków w wieku 15-75 lat.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Jędrzej Stachura

Węgiel, atom i gaz górują w Niemczech pomimo wysiłków na rzecz transformacji energetycznej