MKiŚ chce zmian na rynku bilansującym energii elektrycznej

13 września 2022, 14:30 Alert

Ministerstwo klimatu i środowiska planuje wprowadzenie uprzedniej weryfikacji ofert bilansujących składanych przez uczestników tego rynku na rynek energii elektrycznej. 

Fot.: BiznesAlert.pl. Transformatorownia przy bloku PKN ORLEN w Płocku

Rynek bilansujący jest tak zwanym rynkiem technicznym, czyli nie jest miejscem handlu energią. Odbiorcy kontraktują tam energię, której brakuje dla zbilansowania własnych potrzeb.

Resort poinformował, że do konsultacji publicznych przedłożono projekt zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Poza zmianą terminów aktualizacji kosztu paliwa podstawowego na potrzeby rozliczenia, wprowadza nowy mechanizm uprzedniej weryfikacji ofert na rynku bilansującym.

Głównymi elementami mechanizmu będą wprowadzenie obowiązku składania ofert bilansujących na rynku bilansującym energii elektrycznej na podstawie indywidualnych kosztów zmiennych wytwarzania energii elektrycznej przez składających, wprowadzenie maksymalnej ceny ofertowej, wprowadzenie automatycznego ograniczenia cen ofertowych składanych przez uczestników rynku do maksymalnej ceny ofertowej jeżeli cena w ofercie bilansującej jest wyższa niż maksymalna cena ofertowa, wykorzystanie ustalonych cen ofertowych do dalszych procesów rynku bilansującego oraz wzmocnienie transmisji sygnałów cenowych pomiędzy rynkiem bilansującym, a pozostałymi rynkami energii elektrycznej.

Planowany termin wejścia w życie proponowanych zmian to trzy dni od dnia ogłoszenia. Jak podano, w tym terminie wejdzie w życie również obowiązek składania ofert bilansujących zgodnie z nowymi zasadami. Konsultacje potrwają do środy 14 września.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Wojciech Gryczka

Resort klimatu pracuje nad rozwiązaniami, które mają zablokować wzrost cen energii