Ustawa o wsparciu termomodernizacji wraca do komisji senackich

30 września 2020, 07:15 Alert
ciepłownictwo
fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl

Ustawa o wsparciu termomodernizacji wróci do komisji. Jej poprawki zostały zgłoszone we wtorek na posiedzeniu plenarnym Senatu. Wspólne sprawozdanie mają przygotować komisje: infrastruktury, samorządu i administracji, środowiska oraz ds. klimatu – informuje Polska Agencja Prasowa (PAP).

Poprawki i fundusze

Wcześniej, spośród czterech zajmujących się ustawą komisji poprawki zaproponowała tylko komisja nadzwyczajna ds. klimatu. Wniosła ona o skreślenie artykułów, przewidujących stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), oraz Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji w Banku Gospodarstwa Krajowego.

CEEB ma być narzędziem informatycznym, które posłuży do identyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. W systemie tym zostaną zebrane informacje na temat źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym, które zostaną pozyskane w ogólnopolskiej powszechnej inwentaryzacji. Z kolei Fundusz Ekologiczny Poręczeń i Gwarancji ma udzielać gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na projekty ekologiczne np. termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w domach jednorodzinnych. Fundusz ma być zasilany środkami przez NFOŚiGW – zaznacza Polska Agencja Prasowa.

PAP podaje, ze w ramach usprawnienia sztandarowego programu antysmogowego jakim jest „Czyste Powietrze”, nowelizacja przewiduje utworzenie Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji. Będą z niego udzielane gwarancje lub poręczenia spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na projekty ekologiczne np. termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w domach jednorodzinnych.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura

Komisje sejmowe poparły ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów