Morawiecki: Nie usuniemy smogu w rok. Woźny: Plany sięgają trzeciej kadencji PiS

22 lutego 2018, 13:09 Alert
Mateusz Morawiecki i wiceminister Piotr Woźny na konferencji #SmogStop. Fot. MPiT
Mateusz Morawiecki i wiceminister Piotr Woźny na konferencji #SmogStop. Fot. MPiT

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił dzisiaj rządowy program ,,Smog stop”. Rząd chce prowadzić walkę ze smogiem m.in. poprzez termomodernizację budynków.

– Zaczęło brakować świeżego powierza. Przez lata zaniedbań to czyste powietrze w wielu sytuacjach było deficytowym towarem. Na pewno nikt nie chce aby zapamiętać czasy smogu, nieczystego powietrza, dzieci chodzących w maseczkach, tego nie chcę. Dlatego ruszamy z programem termomodernizacji budynków. Ma on na celu zmniejszenie zanieczyszczeń, a jednocześnie zwiększyć możliwości ocieplania domów przez naszych obywateli, zwłaszcza tam, gdzie powietrze nie jest czyste – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

Zwrócił uwagę, że dzięki termomodernizacji budynków gospodarstwa domowe opalane węglem wykorzystują go o połowę mniej. – Tak jak powiedziałem w expose, jednym z moich priorytetów i priorytetów rządu dlatego przestawiamy program termomodernizacji budynków, który ma na celu doprowadzenie do tego aby powietrze w Polsce było czyste. Nie zrobimy tego w rok, ale kiedyś te długą podróż trzeba zacząć – podkreślił.

Polska wykona cel OZE

Zapytany o rozwój OZE w Polsce premier Morawiecki stwierdził, że nasz kraj stara się transformować swoją energetykę i odchodzić od węgla. Jego zdaniem Polska zrealizuje cel OZE do 2020 roku.

– Bardzo bogate kraje, które po drugiej wojnie światowej mogły budować normalny system gospodarczy zainwestowały już 10-15 lat temu w OZE. Nawet dotując to ze swoich budżetów w wielkości astronomicznej, np. w Niemczech 24-25 mld euro rocznie jest de facto dotowane z budżetu. Polska, która po drugiej wojnie została w zupełnie innym położeniu gospodarczym, została sama, zbudowała swoją energetykę w oparciu o węgiel. Dzisiaj staramy się tę energetykę powoli, w sposób ekonomiczny, efektywny energetycznie, transformować. W związku z polityką klimatyczną Unii Europejskiej OZE są jednym z kierunków, które bardzo intensywnie rozwijamy. Mamy aspirację aby ten cel który został uzgodniony z UE, czyli 15 procent naszej energii produkowanej z OZE do 2020 roku aby został wykonany. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze, aby go wykonać – powiedział szef polskiego rządu.

Smog to efekt wieloletnich zaniedbań

Jak zaznaczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Piotr Woźny jakość powietrza w Polsce jest efektem wieloletnich zaniedbań. – Już w 2000 roku Najwyższa Izba Kontroli wzywała rządzących do ustalenia norm jakościowych dla paliw i kotłów. Mamy dzisiejszy wyrok Trybunału, w którym stwierdził, że Polska nie ustanowiła skutecznego mechanizmu obrony obywateli przed złą jakością powietrza. To pokazuje, że te skumulowane zanieczyszczenia dotykają nas z całą mocą – powiedział.

Do 2027 roku zniknie problem smogu?

Według wiceministra Woźnego głównym celem programu ,,Smog stop” jest przede wszystkim poprawa jakości powietrza. – Aby je poprawić trzeba przede wszystkim przeznaczyć na wsparcie najmniej zamożnych Polaków. Budynek bez termomodernizacji zużywa rocznie 5 ton węgla. Ten z wykonaną termomodernizacją o połowę mniej. Chcemy poprawić jakość życia mniej zamożnych Polaków. Chcemy także poprawić efektywność energetyczną Polski. Mamy w tym obszarze wiele do zrobienia – stwierdził.

– Zaczynamy od pilotażu w 22 gminach. To jest ok. 15-16 tys. domów gdzie mieszkają mniej zamożni Polacy. Koszt to ok.750 mln zł. Musimy się nauczyć ile kosztuje termomodernizacja małego domu gdzie mieszkają mniej zamożni Polacy. Po przeprowadzeniu tego pilotażu będziemy w stanie szacować koszty w skali kraju – dodał.

Przypomniał, że w ostatnim czasie przyjęte zostały przepisy określające normy jakości kotłów na paliwa stałe. Stwierdził, że prace nad nimi znajdują się na absolutnym finale i wkrótce trafią na posiedzenie rady ministrów. – Na jednym z dwóch najbliższych posiedzeń Rady Ministrów zostanie przyjęty i skierowany do Sejmu projekt ustawy o normach jakości paliw stał. Osiągnęliśmy porozumienie z ministerstwem energii. W dokumencie zawarte zostały również normy dla siarki. Dokument będzie procedowany w Sejmie razem z programem osłonowym dla mniej zamożnych Polaków – mówił wiceminister Woźny.

Podkreślił również, że program jest przewidziany w perspektywie trzeciej kadencji rządu Prawa i Sprawiedliwości. Polska chce wykorzystać środki unijne z perspektywy 2021-2027 i ustalić z Komisją Europejską stworzenie specjalnego programu operacyjnego dla Polski – Czyste Powietrze tak, aby z końcem 2027 roku udało się wszystkim Polakom dać możliwość oddychania pełną piersią i czystym powietrzem – zakończył.