Polskie farmy wiatrowe mają być chronione kryzysowym systemem TETRA

30 stycznia 2023, 14:15 Alert

Polacy badają możliwość instalacji systemu łączności i zasilania kryzysowego TETRA na farmach wiatrowych na Bałtyku. To rozwiązanie ma zwiększyć bezpieczeństwo inwestycji, a tym samym bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Morskie Farmy Wiatrowe. Fot.: WindEurope
Morskie Farmy Wiatrowe. Fot.: WindEurope

Enspirion, Energa Wytwarzanie i Motorola Solutions przeprowadziły testy łączności krytycznej w standardzie TETRA. Zostały one wykonane pod kątem potencjalnej instalacji systemu na farmach wiatrowych zlokalizowanych na Bałtyku.

System TETRA (TErrestrial Trunked Radio) został stworzony przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI – European Telecommunications Standardisation Institute). Jest otwartym standardem cyfrowej radiotelefonicznej łączności dyspozytorskiej powstałym z przeznaczeniem zwłaszcza dla służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa. Głównym powodem wykorzystywania tego systemu jest możliwość korzystania z narzędzia komunikacyjnego, zapewniającego koordynację funkcjonowania i niezakłóconą współpracę takich służb jak policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, a także innych służb bezpieczeństwa publicznego – czytamy na stronie Tetra Forum Polska.

Energa podaje, że system obejmuje swoim zasięgiem jedną czwartą powierzchni kraju. System spełnia warunki łączności krytycznej, do których zaliczają się m.in. podtrzymanie zasilania przez 36 godzin oraz szyfrowanie połączeń. Enspirion, spółka Energi z Grupy Orlen, świadczy tę usługę w obszarze działania Energi nie tylko na lądzie, ale także m.in. w strefie przybrzeżnej i w pasie nadmorskim – od Kołobrzegu po Krynicę Morską.

Enspirion ma już doświadczenie w instalacjach systemu TETRA na Morzu Bałtyckim – w 2020 roku spółka uruchomiła stację bazową na platformie wydobywczej Baltic Beta, należącej do Lotos Petrobaltic. Spółka ta korzysta z systemu jako środka łączności pomiędzy centrum dyspozytorskim oraz platformami morskimi i statkami pracującymi w rejonie bałtyckich koncesji należącymi do Grupy Orlen. Ponadto system łączności TETRA był testowany wieloetapowo wspólnie z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) już od 2018 roku.

Wykorzystanie systemu ma wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa inwestycji, a tym samym bezpieczeństwo energetyczne kraju. Od miesięcy cała Europa mierzy się ze skutkami inwazji Rosji na Ukrainie i incydentami w pobliżu instalacji infrastruktury krytycznej. Zdarzenia takie jak nurkowie w Zatoce Gdańskiej czy wybuchy na gazociągach Nord Stream 1 i 2 zmuszają kraje do coraz większej czujności. Na przełomie października i listopada, w związku z rosnącym niepokojem, Polska wprowadziła drugi stopień alarmowy BETA, stawiający administrację publiczną w stan gotowości w obliczu ryzyka ataku terrorystycznego na infrastrukturę krytyczną.

Energa/Jędrzej Stachura

Miętkiewicz: Nurkowie w Zatoce pokazują jak ważne jest bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej