Słaba aukcja dla lądowej energetyki wiatrowej w Niemczech

18 lutego 2019, 12:45 Alert
energetyka wiatrowa oze
fot. Kacper Kowalski

W piątek niemiecki regulator (Bundesnetzagentur) ogłosił wyniki przeprowadzonych 1 lutego aukcji dla lądowych elektrowni wiatrowych oraz elektrowni słonecznych. W przypadku tych pierwszy zainteresowane inwestorów było zdecydowanie mniejsze od oczekiwań.

W aukcji na 700 MW w lądowych farmach wiatrowych zostało złożonych 72 ofert o łącznej mocy 499 MW, z czego 67 ofert o łącznej mocy 476 MW zostało zaakceptowanych. Pięć ofert zostało wykluczonych z powodu błędów formalnych. Większość z przyjętych ofert dotyczy farm wiatrowych zlokalizowanych w Dolnej Saksonii i Brandenburgii (po 18) oraz w Nadrenii Północnej-Westfalii (12).

Ceny w ofertach wahały się w przedziale od 5,24 centa/kWh do 6,20 ct/kWh, przy średniej na poziomie 6,11 centa/kWh. Jak podkreśla europejskie stowarzyszenie energetyki wiatrowej WindEurope to już trzecia niemiecka aukcja na elektrowni wiatrowych lądzie z rzędu, której towarzyszyło słabe zainteresowanie. W ocenie stowarzyszenia, to między innymi efekt z problemów z uzyskiwaniem pozwoleń na tego typu inwestycje u naszych zachodnich sąsiadów. Proces ten trwa obecnie ponad 2 lata, podczas gdy jeszcze 2016 – 2017 roku można było go przeprowadzić w ciągu 10 miesięcy. Ponadto nawet projekty, które uzyskają zezwolenie, są coraz częściej kwestionowane przez sądy. Według WindEurope, co najmniej 750 MW projektów farm wiatrowych utknęło obecnie w postępowaniach sądowych.

Natomiast w przeprowadzonej również 1 lutego aukcji dla elektrowni słonecznych wpłynęło 80 ofert o łącznej mocy 465 MW, co oznacza ponad dwuipółkrotne przekroczenie mocy przewidzianej do wsparcia (175 MW). Ceny w ofertach wahały się w przedziale pomiędzy 4,11 ct/kWh, a 5,18 ct/kWh, przy średniej na poziomie 4,80 ct/kWh. W aukcji wsparcie uzyskały 24 projekty o łącznej mocy 178 MW. Większość z tych projektów jest zlokalizowana w Bawarii (22).

CIRE.pl