Morze Północne ma być „zieloną elektrownią” Europy, ale trzeba usprawnić produkcję wiatraków

22 listopada 2023, 15:15 Alert

Dziewięć krajów Europy Północnej wspólnie zatwierdziło nowy program działań w zakresie współpracy przy rozwoju energetyki wiatrowej na Morzu Północnym. Do 2030 roku kraje te chcą osiągnąć moc 100 GW z morskich farm wiatrowych – podaje Portal Marine News.

Źródło: balticwind.eu
Źródło: balticwind.eu

Współpraca Energetyczna Morza Północnego (NSEC) ma ambitne plany w zakresie energetyki morskiej i chce oprzeć się na wczesnym rozwoju i wiodącej pozycji w dziedzinie energii wiatrowej zarówno na lądzie jak i na morzu. Grupa ta obejmuje Belgię, Danię, Francję, Niemcy, Irlandię, Luksemburg, Holandię, Norwegię i Szwecję, a także Komisję Europejską oraz Wielką Brytanię obecną w charakterze gościa.

Portal Marine News wskazuje, że NSEC zakłada coroczną sprzedaż na aukcji około 15 GW mocy morskich elektrowni morskich. Celem jest przyznanie do 2030 roku prawie 100 GW mocy. Uczestnicy inicjatywy uważają, że Morze Północne ma potencjał, aby stać się „zieloną elektrownią” Europy.

– Nasze dzisiejsze dyskusje pokazały wspólną determinację i zaangażowanie w kontynuację prac mających na celu realizację naszych ambicji w zakresie offshoru oraz posunięcie naprzód prac w celu zwiększenia konkurencyjności tego kluczowego sektora – powiedziała komisarz Unii Europejskiej ds. energii Kadri Simon.

Mimo że inicjatywa ta ma na celu przyspieszenie transformacji energetycznej, to jest też odpowiedzią na pojawiające się wyzwania dla branży wiatrowej. Producenci turbin przyznają, że sektor morskiej energetyki wiatrowej w coraz większym stopniu boryka się z problemami w postaci wysokiej inflacji, rosnących cen zasobów, ograniczonej dostępność siły roboczej i złożonych systemów licencjonowania.

Co ważne, niedawne badanie przeprowadzone przez firmę Royal HaskoningDHV, wskazuje, że bez dodatkowych wspólnych działań obecna i planowana przepustowość portów instalacyjnych na Morzu Północnym jest niewystarczająca, aby osiągnąć cele wyznaczone na 2030 rok.

Wśród konkretnych kroków określonych w planie znajduje się wspólne planowanie przetargów przez uczestników NSEC. Kraje inicjatywy wzywają także do ściślejszej współpracy między państwami członkowskimi UE a branżą wiatrową. NSEC zobowiązał się również do lepszej koordynacji planowania morskich farm wiatrowych.

Marine News / Jacek Perzyński

Morze Północne stanie się „największą zieloną elektrownią w Europie” pod okiem służb