Moskwik: W jakie megatrendy powinna się włączyć Polska?

31 stycznia 2017, 07:30 Energia elektryczna

– Megatrendy to globalne siły które na nowo kształtują gospodarkę. Nie da się zaprzeczyć tezie, że na świecie rozpoczęła się rewolucja technologiczna, która swoje piętno odciska na wielu sektorach – w tym energetyce – komentuje Kamil Moskwik, współpracownik BiznesAlert.pl. 


Energetyka w dzisiejszych czasach ewoluuje. To już nie tylko kwestia produktu i jego dostarczenia – obecnie jest przedmiotem społecznej dyskusji i polaryzacji stanowisk. Wyzwaniem jakie musimy podjąć w celu odpowiedniego przygotowania podstaw do zmian w energetyce jest dokładna analiza atutów i słabości w zakresie zasobów. Najważniejszym krokiem jest stworzenie odpowiednich bodźców inwestycyjnych. Obecnie żyjemy w czasach, w których otwarcie nowych perspektyw nie jest niemożliwe. Na świecie występuję kilka trendów które w dłuższej perspektywie będą kształtować na nowo energetyczny obraz świata, nie wolno nam jednak zapomnieć, że w przypadku każdej zmiany musi dojść do pewnych redefinicji.

Technologia

Kluczowym megatrendem, którego nie możemy przeoczyć jest rozwój technologii. Niewątpliwie w przeciągu kilkudziesięciu lat innowacje zmienią funkcjonowanie konwencjonalnej energetyki. Coraz częściej pojawiają się głosy, że efekt skali zostanie zastąpiony efektem rozproszenia. Odnawialne źródła energii coraz mocniej będą zaznaczać swoją obecność w światowej energetyce. Warto podkreślić, że obecnie w światowym miksie energetycznym mamy ok. 81 % paliw w kopalnych, w 2040 będziemy mieli ich ok 74 proc. Pamiętajmy jednak, że innowacje wpłyną także na sektor energetyki konwencjonalnej – czego najlepszym przykładem jest rewolucja łupkowa w USA.

Optymalne połączenie trendów będzie zadaniem bardzo trudnym, rodzącym wiele wyzwań. Niemniej jednak nie możemy zlekceważyć dywersyfikacji technologicznej, która przy odpowiednim wdrożeniu pozwoli wykreować nowe wartości dodane.

Trafną analizę trendów z którymi zmierzy się Polska w najbliższych kilkunastu latach przygotowało Forum Analiz Energetycznych – w raporcie: Polska Energetyka na fali megatrendów, autorzy zdiagnozowali 6 najważniejszych które w największym stopniu przyczynią się do zmian w energetyce:

  1. Redukcja Emisji CO2;
  2. Rozwój technologii odnawialnych źródeł energii (OZE) i możliwości technicznych wytwarzania energii;
  3. Wzrost roli decyzyjnej i świadomości społeczeństwa;
  4. Zmniejszenie znaczenia paliw kopalnych, głównie węgla;
  5. Poprawa efektywności energetycznej;
  6. Nowe modele biznesowe i rola tradycyjnych przedsiębiorstw energetycznych.

Trwająca na świecie rewolucja technologiczna może dać impuls do rozwoju energetyki, która może się stać kołem zamachowym gospodarki. Bez wątpienia należy się zastanowić w jakie obszary trwającej rewolucji należy się włączyć, biorąc pod uwagę zaplecze techniczno–finansowo-intelektualne.