MPiT pracuje nad rekompensatami dla sektorów energochłonnych

26 lutego 2019, 14:00 Alert

Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego został we wtorek opublikowany projekt ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii MPiT zakłada, że wartość wniosków przemysłu energochłonnego o rekompensaty za wzrost cen uprawnień CO2 za 2018 wyniesie 376 mln zł, a za 2019 wyniesie 818 mln zł – wynika z OSR do projektu.

„Zgodnie z dokumentem Ocena Skutków Regulacji, zakładany budżet rekompensat, o które wnioskować będą podmioty uprawnione powinien być niższy od maksymalnego budżetu i wynosić odpowiednio: w przypadku rekompensat za 2018 r. – 375.787.052,00 PLN; w przypadku rekompensat za 2019 r. – 818.034.894,00 PLN” – napisano. Maksymalny budżet na rekompensaty za 2018 r. przewidziano na poziomie 537.848.398,26 zł, a za 2019 r. na poziomie 818.034.894,00 zł. Maksymalny budżet przeznaczany na wypłatę rekompensat za dany rok wyznaczany jest jako 25 proc. dochodów z aukcji uprawnień do emisji uzyskanych w roku poprzednim.

Z kolei środki zgromadzone w Funduszu Rekompensat do dnia wypłaty rekompensat za 2018 r. mają wynieść 2.048.898.998,98 zł, a za 2019 r. 2.476.054.074,10 zł. Terminową cenę uprawnień przyjmowaną do wyliczania rekompensat za 2018 r. przyjęto na poziomie 25,01 zł, a na 2019 r. na poziomie 67,75 zł.

W dokumencie zaznaczono, iż zgodnie z szacunkami, środki finansowe stanowiące 25 proc. dochodów z aukcji uprawnień do emisji uprawnień CO2 organizowanych tylko od 1 stycznia do 30 września 2019 r., powinny pozwolić na pokrycie wypłaty rekompensat zarówno za 2018 r. jak i za 2019 r.

„Nawet w przypadku całkowitego wykorzystania budżetu na wypłatę rekompensat za 2018 r., na koncie Funduszu pozostanie niemal 1,5 mld PLN nadwyżki co stanowi kwotę większą, niż maksymalny budżet możliwy do przeznaczenia na wypłatę rekompensat za 2019 r. Niemniej jednak należy pamiętać, że do momentu wypłaty rekompensat za 2019 r. Fundusz Rekompensat zostanie zasilony dodatkowymi środkami” – dodano.

Polska Agencja Prasowa/CIRE.pl