MŚ: ustalenia COP21 powinny znaleźć się w prawie unijnym

23 grudnia 2015, 15:15 Alert

Podczas posiedzenia Komisji do Spraw Unii Europejskiej minister środowiska prof. Jan Szyszko podsumował ustalenia 21. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21). Minister podkreślił także, że: Polska będzie dążyła do włączenia do prawa europejskiego uzgodnień z COP21 dotyczących uwzględnienia w redukcji emisji pochłaniania CO2 przez lasy i glebę.

Paryż w dniach szczytu klimatycznego, na którym doszło do porozumienia globalnego. Fot. Wikimedia Commons
Paryż w dniach szczytu klimatycznego, na którym doszło do porozumienia globalnego. Fot. Wikimedia Commons

Jedno z ustaleń konferencji COP21 dotyczy równoważenia emisji CO2 w drodze wzrostu zalesiania. Ten zapis został wprowadzony do umowy dzięki dużej determinacji polskiej delegacji. Teraz Polska będzie dążyła do tego, by te ustalenia zostały także włączone do unijnej polityki klimatyczno-energetycznej po 2020 roku.

Polskę i inne kraje Unii Europejskiej, oprócz nowej umowy klimatycznej zawartej podczas szczytu COP21 w Paryżu, obowiązują też unijne regulacje klimatyczne. Jest to obecnie obowiązujący pakiet klimatyczno-energetyczny, który wygasa w 2020 roku. W najbliższym czasie Unia Europejska będzie dyskutować przepisy klimatyczne po 2020 roku (pakiet klimatyczny na lata 2020 – 2030). To właśnie w tych regulacjach będziemy chcieli uwzględnić zapisy dotyczące pochłania CO2 przez lasy i glebę – mówi minister Szyszko.

Pełen zapis posiedzenia Komisji ds. Unii Europejskiej można obejrzeć na stronie Sejmu – tutaj.

Źródło: Ministerstwo Środowiska