Nowe dopłaty do samochodów elektrycznych na horyzoncie

15 września 2020, 06:45 Alert

„Rzeczpospolita” pisze o kolejnym naborze na dofinansowanie zakupu samochodów elektrycznych. Dziennik zwraca uwagę, że procedury wypłaty dotacji pierwszego naboru nadal trwają.

Samochód elektryczny elektromobilność
fot. Pixabay

Czynniki niezależne, dopłaty i koronawirus

Wiceminister klimatu Ireneusz Zyska stwierdził, że uruchomienie kolejnego naboru planowane jest na przełomie trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku. Zaznaczył jednak, że wpływ na termin mogą mieć czynniki niezależne, w szczególności związane z rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa.

Minister został zapytany o wysokość dopłat. Przyznał, że wszystkie trzy programy dopłat, uruchomione w czerwcu przez NFOŚiGW, należy traktować jako pilotaże, których celem było rozpoznanie oczekiwania zainteresowanych wsparciem oraz zebranie doświadczenia dotyczącego zarówno warunków wsparcia, jak i logistyki wdrażania programu.

Ministerstwo klimatu informuje, że w pierwszym naborze w ramach programu priorytetowego „Zielony Samochód”, który zakłada dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego (M1), zostało złożonych i zaakceptowanych 261 wniosków.

Zdaniem Ireneusza Zyski, ocena i ewentualne uzupełnianie braków trwa, a umowy z beneficjentami mają zostać podpisywane po podjęciu uchwały przez zarząd Funduszu. – Faktyczna wypłata udzielonego wsparcia zostanie dokonana po dostarczeniu przez beneficjentów odpowiednich dokumentów, w szczególności potwierdzających zakup pojazdu, na który zostało udzielone wsparcie – stwierdził wiceminister.

CIRE.PL/Rzeczpospolita/Jędrzej Stachura

Volkswagen chce zdobyć przewagę technologiczną nad Teslą