Nabór do konkursu INGA został wydłużony

19 czerwca 2020, 14:45 Alert

Termin przyjmowania wniosków w konkursie organizowanym w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA został wydłużony do dziewiątego października 2020 roku. Budżet plebiscytu na wsparcie nowatorskich projektów z sektora gazownictwa wynosi 311 milionów złotych. Inicjatywę realizują Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Gaz-System.

Konkurs INGA
Konkurs INGA

Innowacje i globalni konkurenci

INGA jest synonimem pracy nad innowacjami w branży gazownictwa, mającymi zmienić oblicze tego segmentu gospodarki w Polsce i wypromować go na tle globalnych konkurentów. Zakres tematyczny przedsięwzięcia obejmuje takie obszary, jak: poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych; pozyskanie metanu z pokładów węgla; materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych; sieci gazowe; technologie związane z LNG i CNG; technologie wodorowe i paliwa gazowe; technologie stosowane we współpracy z klientami; ochrona środowiska i BHP; informatyka i cyberbezpieczeństwo, a także podziemne magazynowanie węglowodorów.

Realizatorzy programu wiążą z nim duże nadzieje zarówno jeśli chodzi o rozwój branży, jak i ekologię.

– Wspólne Przedsięwzięcie realizowane z dwoma tak dużymi i znaczącymi podmiotami z branży przyczyni się do poprawy innowacyjności i konkurencyjności sektora na rynku globalnym, a z pewnością wpłynie na przyspieszenie wdrażania innowacji w obszarze gazownictwa. Patrzymy na zagadnienie kompleksowo –  ważnym celem programu jest również zmniejszenie negatywnego oddziaływania branży energetycznej na środowisko – zaznacza dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Projekty gazownictwa

Nabór wniosków w konkursie miał się pierwotnie zakończyć w lipcu, jednak z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną został przedłużony do dziewiątego października tego roku.

– Przesunięcie terminu naboru na październik to wyjście naprzeciw potrzebom podmiotów, którym epidemia COVID-19 czasowo pokrzyżowała plany. Zarówno wnioskodawcom, jak i nam zależy na projektach przygotowanych na najwyższym poziomie, dlatego tym razem poczekamy na nie dłużej – wskazuje dyrektor Kamieniecki.

Wnioski o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe mogą składać  konsorcja naukowo-przemysłowe, w skład których wejdą przynajmniej jedno przedsiębiorstwo oraz przynajmniej jedna jednostka naukowa (łącznie nie więcej niż pięć podmiotów). Konkurs podzielony jest na dwie rundy. Jego budżet wynosi 311 milionów złotych, z czego połowę finansuje NCBR (w ramach środków z Funduszy Europejskich – Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój), a drugą połowę, łącznie: PGNiG oraz Gaz-System. Dofinansowanie w konkursie mogą otrzymać wyłącznie projekty, których miejscem realizacji będą regiony słabiej rozwinięte, co w praktyce oznacza, że muszą być prowadzone poza województwem mazowieckim.

– Po pierwszym konkursie programu INGA w przypadku PGNiG pozytywnie zakwalifikowaliśmy do dofinansowania 9 najbardziej nas interesujących projektów na łączną kwotę 82 mln zł. Bardzo liczymy na więcej ciekawych i innowacyjnych rozwiązań w drugiej edycji. Chcemy, by INGA była nie tylko źródłem istotnych projektów B+R dla branży naftowej i gazowniczej, ale także coraz bardziej efektywnym narzędziem współpracy nauki z przemysłem  mówi Arkadiusz Sekściński, wiceprezes zarządu PGNiG ds. rozwoju.

W ramach pierwszej edycji Wspólnego Przedsięwzięcia INGA realizowanych jest w sumie 12 innowacyjnych projektów, na łączną kwotę ponad 90 milionów złotych. To m.in. prace nad koncepcją poszukiwania złóż węglowodorów w głębokich strukturach Karpat Zewnętrznych, nad wykorzystaniem metanu ze zlikwidowanych kopalń na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego czy też prace nad rozwijaniem technologii otrzymywania eteru dimetylowego pod kątem zagospodarowania małych złóż węglowodorów. INGA to także badania nad rozwiązaniami  technicznymi umożliwiającymi tłumienie hałasu z obiektów gazowniczych oraz nowatorskie metody diagnozowania gazociągów.

– Wspólne Przedsięwzięcie daje możliwość opracowania innowacyjnych technologii, które będą mogły zostać wdrożone w prowadzonej przez nas działalności – podkreśla Tomasz Stępień, prezes zarządu Gaz-System. – To również szansa dla spółki na rozszerzenie współpracy w zakresie działalności B+R ze środowiskiem naukowym i przedsiębiorcami. Mam nadzieję, że w ramach kolejnego konkursu zgłoszone projekty dobrze wpiszą się w potrzeby branży gazowniczej –  dodaje prezes Stępień.

Maksymalny czas realizacji projektów wynosi trzy lata. Całkowity budżet Wspólnego Przedsięwzięcia INGA to 400 milionów złotych.

PGNIG

Sasin: W Polsce jest miejsce na jeden koncern multienergetyczny