PGE Energia Ciepła podpisała umowę na budowę bloku gazowego w Kielcach

18 sierpnia 2022, 16:45 Alert

Powstanie nowa elektrociepłownia w Kielcach. To inwestycja dedykowana zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego i poprawienia jakości powietrza. Nowy obiekt wybuduje PGE Energia Ciepła z finansowaniem od NFOŚiGW.

Podpisanie umowy między Grupą PGE a NFOŚiGW. Fot. Maria Andrzejewska

Nowy blok gazowy w Kielcach

Nowy blok elektrociepłowni w Kielcach będzie zasilany gazem ziemnym i ma zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne oraz pozytywnie wpłynąć na jakość powietrza w regionie. Inwestycje prowadzi Polska Grupa Energetyczna Energia Ciepła, ze współpracą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Narodowy Fundusz sfinansuje budowę kwotą 55,9 mln złotych, a oficjalne zawarcie umowy między podmiotami odbyło się dziś, tj. 18 sierpnia w warszawskiej siedzibie NFOŚiGW.

– W Kielcach będziemy budować źródło kogeneracyjne. Nowa inwestycja ma zastąpić kotły węglowe, chociaż będzie opalana dzięki paliwom kopalnym jakim jest gaz ziemny, ale to tymczasowe rozwiązanie. Zmiana na źródło niskoemisyjne jest procesem – powiedział prezes zarządu PGE Energia Ciepła Przemysław Kołodziejak tuż przed popisaniem umowy z NFOŚiGW. – Bez wsparcia NFOŚiGW inwestycja byłby trudna do realizacji – dodał.

W ciągu nadchodzących lat, do 2029 roku, Grupa PGE zamierza oddać do użytku większość swoich instalacji, które są realizowane zgodnie z planem dekarbonizacji. Cele spółki zakładają, że 70 procent ciepła będzie pozyskiwana ze źródeł nisko i zeroemisyjnych. Zarząd Grup PGE podkreśla, że taka transformacja to długotrwały proces zmian. – Mamy przyjęty kamień milowy i jest to rok 2030. Do tego czasu, 70 procent ciepła wytwarzanego przez PGE ma pochodzić ze źródeł zero i niskoemisyjnych. Jesteśmy na dobrej drodze i trzymamy się wytyczonej ścieżki. Cel jest realny, dlatego już realizujemy kolejne projekty, a część aktywów jest już po modernizacji tak, że ich emisyjność jest mniejsza – powiedział Kołodziejak.

– To kolejny projekt służący lepszemu wykorzystaniu paliw i lepszemu wykorzystaniu naszych zasobów energetycznych – powiedział zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW Artur Michalski o finansowaniu budowy nowej elektrociepłowni w Kielcach.

– Skupiamy aktywa ciepłownicze. Znaczna część jest oparta o źródła kogeneracyjne. Owszem korzystamy z paliw kopalnych, ale na ten moment kogeneracja jest najbardziej sprawna i najmniej szkodliwa dla środowiska – wyjaśnił prezes PGE.

Ze względu na duże koszty inwestycji, Grupa PGE zdecydowała się wejść we współpracę z NFOŚiGW, jako głównym podmiotem finansującym projekt. Prezes Michalski z NFOŚiGW potwierdził, że środki pochodzą z funduszu krajowego i mają realnie wpłynąć na realizacje transformacji energetycznej w Polsce. – Warto pamiętać, że w Polsce około 40 procent gospodarstw domowych jest ogrzewanych ciepłem systemowym. Jednak zdecydowana większość dostarczających je elektrociepłowni – by spełniać normy środowiskowe – już dziś wymaga olbrzymich nakładów inwestycyjnych, przerastających ich możliwości budżetowe. Aby takie inwestycje były możliwe w trudnej sytuacji geopolitycznej i co jeszcze ważniejsze, by polski konsument nie musiał samodzielnie ponosić ciężaru zmian, NFOŚiGW oferuje podmiotom takim jak PGE Energia Ciepła fundusze na transformację technologiczną – powiedział Artur Michalski.

Maria Andrzejewska

Gazprom chce budować elektrociepłownie przy Turkish Stream w Serbii