TAG: Grupa PGE

Prace nad Nową Elektrociepłownią Czechnica w Siechnicach nabierają tempa. Zakończony został etap budowy fundamentów pod turbinę parową […]
PGE Energia Ciepła podejmuje współpracę ze spółkami miejskimi w Rzeszowie. Ma ona dotyczyć projektu wykorzystania ścieków do produkcji […]
Polska Grupa Energetyczna Obrót będzie sprzedawać energię ze źródeł odnawialnych do 36 zakładów Cemex Polska. Łącznie Grupa jest […]
Powstanie nowa elektrociepłownia w Kielcach. To inwestycja dedykowana zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego i poprawienia jakości powietrza […]
W Elektrociepłowni Bydgoszcz II zakończył się proces letnich modernizacji i remontów. Pierwsze prace rozpoczęły się 17 czerwca, wtedy też […]