PGE Energia Ciepła zakończyła remont EC Bydgoszcz II

30 czerwca 2022, 13:15 Alert

W Elektrociepłowni Bydgoszcz II zakończył się proces letnich modernizacji i remontów. Pierwsze prace rozpoczęły się 17 czerwca, wtedy też elektrownia została całkowicie wyłączona z użytku.

Elektrociepłownia Kielce. Fot. PGE Energia Ciepła
Elektrociepłownia Kielce. Fot. PGE Energia Ciepła

Zakończył się remont EC Bydgoszcz II

Polska Grupa Energetyczna Energia Ciepła zakończyła prace remontowe i modernizacyjne w Elektrociepłowni Bydgoszcz II. Cały proces trwał od 17 d o26 czerwca i w tym czasie elektrociepłownia została zupełnie wyłączona z użytku. W ramach kampanii remontowej zostały wykonane prace modernizacyjne na kolektorach parowych, układach wody sieciowej, układach wody chłodzącej, a także w wyznaczonych rozdzielniach elektrycznych, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

– W Elektrociepłowni Bydgoszcz regularnie prowadzimy prace remontowe, modernizacyjne i odtworzeniowe w celu zapewnienia właściwego stanu technicznego eksploatowanych urządzeń. Wszystkie te działania mają jeden cel – gwarancję ciągłości produkcji ciepła i energii elektrycznej – powiedział Błażej Najdowski, dyrektor techniczny Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Bydgoszczy. Na czas remontów uruchomiono zastępczą elektrociepłownie Bydgoszcz I przy bydgoskich Jachcicach. Dzięki temu PGE mogło zapewnić dostawy dla mieszkańców.

PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji.

Polska Grupa Energetyczna/Maria Andrzejewska 

Ukraina ostrzega przed katastrofą humanitarną. Apeluje o zatrzymanie Nord Stream 1