Negocjacje w JSW z udziałem mediatora

2 lutego 2015, 10:28 Alert

(JSW)

Zabytkowa kopalnia węgla kamiennego.

Piątkowe rozmowy pomiędzy Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a przedstawicielami nadzoru właścicielskiego, rady nadzorczej i zarządu JSW nie przyniosły zasadniczych rozstrzygnięć. Kolejne spotkanie już z udziałem mediatora zaplanowano na dziś, 2 lutego.

Jedyne konkretne ustalenia w piątek dotyczyły osoby mediatora i terminu kolejnego spotkania. Mediatorem jest były minister pracy Longin Komołowski, a termin spotkania – dziś o godz. 8.00. W piątkowym spotkaniu nie brał udziału prezes zarządu JSW Jarosław Zagórowski. Jego nieobecność była warunkiem zgody strony związkowej na prowadzenie rozmów.

Strona związkowa domaga się odwołania Zagórowskiego z funkcji prezesa JSW, to jeden z głównych postulatów w trwającym od środy strajku w kopalniach tej spółki. Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego zapowiedział, że dziś, 2 lutego, rozpocznie się czynna solidarnościowa akcja protestacyjno-strajkowa w całym górnictwie węgla kamiennego.