Nemś: 10 lat Wspólnoty Energetycznej

31 sierpnia 2015, 07:45 Energetyka

– Traktat Wspólnoty Energetycznej pełni specjalną rolę w rozszerzaniu wewnętrznego rynku energii oraz tworzeniu wspólnej przestrzeni prawnej, gospodarczej i regulacyjnej pomiędzy państwami członkowskimi UE i państwami stronami Wspólnoty Energetycznej – podkreśla wiceminister gospodarki Anna Nemś, która wzięła udział w uroczystościach z okazji dziesiątej rocznicy podpisania Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Energetyczną. Spotkanie odbyło się w Wiedniu 27 sierpnia 2015 r.

Obecni na uroczystości m.in. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. Unii Energetycznej Maros Sefcovic oraz Komisarz ds. europejskiej polityki sąsiedztwa Johannes Hahn zwrócili uwagę na znaczenie Wspólnoty Energetycznej w kształtowaniu zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej UE. W ich opinii organizacja okazała się w praktyce dobrym instrumentem wzmacniającym polityczne i gospodarcze relacje między Unią Europejską a państwami – stronami Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Energetyczną. Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek podkreślił szczególną wagę reformy Wspólnoty i przygotowanego w tym kontekście pod jego kierownictwem dokumentu „Wspólnota Energetyczna dla przyszłości”.

Traktat ustanawiający Wspólnotę Energetyczną tworzy zintegrowany rynek energii  pomiędzy UE oraz Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Macedonią, Czarnogórą, Serbią, Kosowem, Mołdawią i Ukrainą. Najważniejszym zadaniem Wspólnoty Energetycznej jest wdrożenie prawa unijnego we wszystkich państwach będących stronami traktatu w dziedzinie energii, środowiska i konkurencji. Przyjęcie unijnego acquis przez Państwa Bałkanów Zachodnich, Mołdawię i Ukrainę pozwoli na dokończenie budowy jednolitego rynku energetycznego w Europie oraz przyczyni się do zwiększenia szans akcesji państw Wspólnoty Energetycznej do Unii Europejskiej.

Wspólnota Energetyczna należy do najważniejszych priorytetów Polski z zakresu zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej UE a jej wzmocnienie stanowiło jeden z filarów koncepcji Unii Energetycznej zaproponowanej przez Donalda Tuska. Polska opowiada się za wzmocnieniem Traktatu o Wspólnocie Energetycznej w zakresie wdrażania i egzekwowania prawa w ramach prowadzonego obecnie procesu reformy Wspólnoty.

Uroczystość z okazji rocznicy podpisania Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Energetyczną odbyła się w trakcie szczytu Bałkanów Zachodnich. Wzięli w nim udział szefowie Państw Stron Wspólnoty Energetycznej, instytucji UE i innych organizacji międzynarodowych.