Neska: Rozwój eksportu węgla z Polski na Ukrainę zależy od losów konfliktu

29 sierpnia 2014, 13:22 Energetyka

Na przewozy węgla kamiennego PKP Cargo duży wpływ miała nietypowa sytuacja na rynku tego paliwa. W wyniku obniżenia się ceny węgla na światowych rynkach gwałtownie spadł jego eksport z Polski, obsługiwany w przeważającej części przez PKP Cargo. Dlatego mimo wzrostu wskaźnika pracy przewozowej w segmencie węgla w kraju i tranzycie (o 7 proc., do poziomu 4 mld tkm r/r), spadek w eksporcie (z 2,3 do 1 mld tkm r/r) wpłynął na zmniejszenie ogólnych przewozów tego surowca o 16 proc. r/r (z 6 do 5 mld tonokilometrów).

– W pierwszej połowie 2014 roku przewozy węgla stanowiły 37 proc. całości przewozów PKP Cargo. Liczymy na poprawę sytuacji w tym segmencie w kolejnych miesiącach ze względu na zbliżający się sezon grzewczy i związany z nim szczyt przewozowy. Spółka jest do niego dobrze przygotowana – mówi Jacek Neska, członek zarządu PKP Cargo ds. handlowych.

Według przytoczonych przez niego danych w tym roku będzie dysponować 3 tysiącami węglarek więcej niż rok temu. Ostatnio PKP Cargo wygrało największy w tym roku przetarg na przewóz węgla dla koncernu ENEA (4,6 mln t) oraz duży przetarg na transport tego paliwa dla Grupy Azoty.

– Import węgla ze wschodu jest nadal realizowany, choć na mniejszym poziomie niż w ub. roku – mówił dalej Jacek Neska. – Część węgla z kierunku wschodniego pozostaje wciąż na hałdach od 2013 r.. Zatem transport tego węgla w tym roku nie kwalifikowany jest jako import. W ostatnim czasie mają miejsce wysyłki polskiego węgla na Ukrainę. Realizujemy je, jako jedyna firma w Polsce. Dalszy rozwój tego biznesu zależy jednak od rozwoju sytuacji na Ukrainie, zwłaszcza w jej wschodniej części. Jesteśmy przygotowani na różne scenariusze w tym zakresie

Dzięki przemyślanej strategii handlowej PKP Cargo zneutralizowało niekorzystną sytuację na rynku przewozów węgla.

– Zadbaliśmy o optymalne wykorzystanie zasobów taborowych, a dzięki konsekwentnej polityce ograniczania kosztów, mogliśmy zaoferować atrakcyjne stawki za bardzo dobrej jakości usługi. Nasi partnerzy biznesowi zareagowali na to pozytywnie, co już znajduje odzwierciedlenie w wynikach przewozowych. Zrobiliśmy kolejny krok na drodze do jeszcze bardziej elastycznego, otwartego na klienta i generującego zyski dla akcjonariuszy PKP Cargo  – mówi Jacek Neska, członek zarządu PKP Cargo ds. handlowych.