125 GW mocy w holenderskiej fotowoltaice? To jeden z możliwych scenariuszy

22 kwietnia 2020, 14:30 Alert

Holenderskie stowarzyszenie operatorów sieci elektrycznych i gazowych Netbeheer Nederland przedstawiło raport, który nakreślił cztery scenariusze transformacji energetycznej w Niderlandach. Skumulowana moc zainstalowana w energetyce słonecznej może sięgnąć nawet 125 GW.

Park słoneczny Statkraft na obrzeżach Emmen w Holandii fot. Statkraft
Park słoneczny Statkraft na obrzeżach Emmen w Holandii fot. Statkraft

Planowanie ścieżki transformacji energetycznej

Agencje badawcze Berenschot i Kalavasta na zlecenie Netbeheer Nederland opracowały modele przyszłego sektora energii elektrycznej, neutralnego dla środowiska, w perspektywie do 2050 roku. Każdy scenariusz bazuje na innej podstawie. Opracowanie „Raport Integral Infrastructure Outlook 2030-2050” trafiło już do rządu Niderlandów. Ma ono wspomóc planowanie ścieżki dla transformacji energetycznej w Niderlandach.

Scenariusze przewidują skumulowaną moc zainstalowaną w energetyce słonecznej do 2050 roku w przedziale od 38 GW do 125 GW. Pierwszy z nich uwzględnia rozwój energetyczny oparty na zarządzaniu z poziomu samorządów, drugi na zarządzaniu krajowym. W trzecim politykę energetyczną kształtowałyby kierunki wyznaczone przez UE, w czwartym – transformacja byłaby kierowana według międzynarodowego rynku energii.

Scenariusz regionalny

W tym planie prognozuje się największy przyrost mocy fotowoltaicznych, tj. do 125 GW w 2050 roku. Scenariusz przewiduje wysoki poziom elektryfikacji kraju i spadek działalności przemysłowej. W tym przypadku przewiduje się dużą samowystarczalność kraju w produkcji energii. W miksie energetycznym uwzględnia się rolę gazu, ale jako surowca zapasowego lub w postaci biogazu i wodoru wytwarzanego z pomocą elektrowni wiatrowych i słonecznych. W elektrowniach wiatrowych przewiduje się osiągniecie 63 GW mocy i moc rezerwową – 42 GW.

Scenariusz krajowy

Kierunek transformacji energetycznej wyznaczają organy rządowe. W tym przypadku większy udział w energetyce słonecznej miałyby elektrownie wieloskalowe niż mikroinstalacje.  Przewiduje się 106 GW mocy zainstalowanej w fotowoltaice, 92 GW w elektrowniach wiatrowych i 39-45 GW jako moc rezerwowa.

Nie wiadomo kto zapłaci miliardy za rozbudowę sieci pod OZE w Holandii i Niemczech

Scenariusz europejski

Model w tym przypadku uwzględnia wprowadzenie podatku emisji CO2 w krajach UE, który miałby wzrastać do 2050 roku. Niderlandy pozostają importerem „czystej” energii zza granicy. Transport będzie w dalszym ciągu bazował na wykorzystaniu paliw kopalnych. Nie bez znaczenia pozostanie elektromobilność i technologia wodorowa, których popularność będzie rosła z roku na rok. W tym scenariuszu fotowoltaika osiągnie 42 GW mocy, energetyka wiatrowa 52 GW, a moc rezerwowa pozostanie na poziomie 45-53 GW.

Scenariusz międzynarodowy

W tym przypadku polityka energetyczna Niderlandów całkowicie polegałaby na międzynarodowych rynku energetycznym ze wsparciem silnej polityki klimatycznej, kształtowanej przez UE. Niderlandy byłyby zależne od importu energii. Inwestycje w OZE będą realizowane w obszarze morskim i przybrzeżnym. W tym przypadku planuje się instalację 38 GW w fotowoltaice i 48 GW w energetyce wiatrowej.

Netbeheer Nederland/PV Magazine/Patrycja Rapacka

Branża fotowoltaiczna apeluje o aukcje OZE w tym roku