font_preload
PL / EN
Alert 22 maja, 2015 godz. 16:02   
REDAKCJA

NFOŚiGW szykuje zmiany w programie Prosument

Turbiny wiatrowe w Austrii Turbiny wiatrowe w Austrii

(Gramwzielone/CIRE)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozważa wprowadzenie zmian w zasadach programu Prosument zakładającego dofinansowanie inwestycji w domowe mikroinstalacje OZE. W poniedziałek opublikuje na swojej stronie internetowej propozycję zmian w programie.

Program Prosument został uruchomiony przez NFOŚiGW w ubiegłym roku. Najpierw mogli z niego skorzystać mieszkańcy gmin, które złożyły kompleksowe wnioski o przystąpienie do Prosumenta. Następnie Fundusz podpisał umowy z kilkoma wojewódzkimi funduszami ochrony środowisk i gospodarki wodnej, które otrzymały środki na realizację programu w swoich województwach. Natomiast od ubiegłego miesiąca wnioski o dofinansowanie można również składać w BOŚ Banku, który jest jak na razie jedynym bankiem obsługującym Prosumenta.

Po dotychczasowym, pierwszym okresie realizacji Prosumenta NFOŚiGW chce wprowadzić do niego kilka zmian.

Fundusz ma ogłosić kolejny nabór dla banków, które będą chciały zaangażować się w realizację programu. Jak pokazały efekty uruchomienia Prosumenta przez BOŚ Bank, zainteresowanie programem jest bardzo duże, a łączna wartość wniosków o dofinansowanie złożonych w pierwszych dniach naboru przez BOŚ szybko przekroczyła wartość pierwszej transzy na realizację programu przekazanej temu bankowi przez NFOŚiGW.

Teraz, zgodnie z zapowiedziami Funduszu, pojawia się szansa, że Prosument będzie dostępny też w innych bankach – o ile znajdą się na to chętni. Do pierwszego naboru banków zgłosił się bowiem tylko BOŚ. Dotychczasowe efekty naboru wniosków w BOŚ Banku mogą jednak zachęcić także inne banki.

NFOŚiGW szykuje też zmiany w samym regulaminie programu Prosument. Rozważane jest m.in. udostępnienie dofinansowania w przypadku wniosków zakładających wykorzystanie wyłącznie źródeł energii cieplnej. Obecnie we wniosku można uwzględnić montaż mikroinstalacji zakładającej produkcję energii cieplnej, ale tylko w połączeniu ze źródłem energii elektrycznej. Jak pokazują dotychczasowe efekty programu, składane do tej pory wnioski zakładają w zdecydowanej większości montaż instalacji fotowoltaicznych, czasem połączony z montażem pompy ciepła.

Jeśli NFOŚiGW zdecyduje się na tą zmianę, wówczas będzie można składać wnioski tylko na kolektory słoneczne czy pompy ciepła – bez obowiązkowego łączenia ich ze źródłem energii elektrycznej. Jak zapewnia Katarzyna Jastrzemska, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW, decyzja o zatwierdzeniu tej zmiany oraz terminie jej wejścia w życie powinna zostać podjęta w przyszłym miesiącu.

Fundusz rozważa też obniżenie maksymalnego kosztu kwalifikowanego dla kolektorów słonecznych z 3500 zł do 2500 zł/kW, a dla systemów fotowoltaicznych o mocy do 10 kW – z 8000 zł do 6000-7000 zł/kW. NFOŚiGW podaje, że w przypadku kolektorów możliwa jest jeszcze większa obniżka.

Ponadto, Katarzyna Jastrzemska informuje, że w przypadku dofinansowania na mikroinstalacje fotowoltaiczne możliwe jest wprowadzenie obowiązku posiadania przez instalatorów fotowoltaiki certyfikatu Urzędu Dozoru Technicznego. Ta zmiana, jeśli zostanie zatwierdzona, miałaby wejść w życie od początku przyszłego roku. – Rozważamy też taki sam wymóg dla pozostałych technologii, które obejmuje certyfikacja – podaje Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW.

NFOŚiGW zastrzega, że powyższe zmiany to na razie propozycje, które teraz zostaną skierowane do konsultacji. Projekt zmienionego programu Prosument zostanie opublikowany do konsultacji na stronach NFOŚiGW w najbliższy poniedziałek. Fundusz może zatwierdzić zmiany w przyszłym miesiącu.