Niemcy przygotowują sieć energetyczną na znaczny przyrost OZE

7 sierpnia 2019, 11:00 Alert
energia kabel pylon energetyka
fot. pixabay.com

Niemiecka Federalna Agencja Sieci (Bundesnetzagentur – red.) przeprowadza dziś konsultacje o rozbudowie sieci energetycznej przez operatorów systemów przesyłowych do 2030 roku. – Obecnie nie jesteśmy w stanie potwierdzić wielu z proponowanych projektów rozbudowy, a w szczególności nie uważamy, aby w Badenii-Wirtembergii konieczna była kolejna autostrada energetyczna. Nasza wstępna analiza pokazuje również, że środki na rozbudowę sieci będą konieczne nawet po całkowitym odejściu od węgla w 2038 roku – wyjaśnia Peter Franke, wiceprezes Federalnej Agencji Sieci.

Plany Bundesnetzagentur

Plan rozwoju sieci elektrycznej na lata 2019–2030 obejmuje rozbudowę niemieckiej sieci przesyłowej, która jest niezbędna do zapewnienia bezpiecznego zasilania do 2030 roku. Plan rozwoju sieci obejmuje również morskie systemy łączności, zastępując poprzedni morski plan rozwoju sieci. Obliczenia opierają się na celu rządu federalnego, którym jest zwiększenie udziału energii odnawialnej do 65 procent do 2030 roku. Projekt planu rozwoju sieci był publicznie konsultowany i weryfikowany przez operatorów sieci przesyłowych. Federalna Agencja Sieci analizuje obecnie proponowane środki.

Urząd uważa obecnie 96 ze 164 środków zaproponowanych przez operatorów systemów przesyłowych za konieczne do roku 2030. Według pierwszych obliczeń Federalnej Agencji Sieci projekty te są również konieczne do całkowitego odejścia od węgla do 2038 roku. Wymaga to 56 dodatkowych działań ekspansyjnych. 68 środków jest obecnie klasyfikowanych jako niepotwierdzone. W celu podłączenia morskich farm wiatrowych Federalna Agencja Sieciowa uważa, że ​​konieczne są dalsze systemy przyłączeniowe na Morzu Północnym i Morzu Bałtyckim.

Operatorzy systemów przesyłowych zaproponowali dodatkowy korytarz prądu stałego między Szlezwikiem-Holsztynem przez Nadrenię Północną-Westfalię do Badenii-Wirtembergii. Zgodnie z obecnym stanem badania Federalna Agencja Sieciowa uważa tylko jedno bezpośrednie połączenie prądu między Szlezwikiem-Holsztynem a Nadrenią Północną-Westfalią za konieczne.

Bundesnetzagentur/Michał Perzyński

Rozwój OZE zmusza Niemców do inwestycji w nowe linie przesyłowe