Niemcy chcą rozwinąć sieć przesyłową na morzu

25 czerwca 2020, 10:15 Alert

Amprion, niemiecki operator sieci przesyłowych, przedstawił koncepcję łączenia morskich farm wiatrowych z system elektroenergetycznym, którą można by było zastosować w całej Europie.

European Offshore Busbar fot. Amprion
European Offshore Busbar fot. Amprion

Gospodarowanie energią elektryczną

Koncepcja Eurobar (ang. European Offshore Busbar) ma na celu zintegrowanie instalowanych morskich farm wiatrowych z europejskim system elektroenergetycznym. Eurobar ma formę modułową i może być wdrażany niezależnie przez partnerów międzynarodowych. System pozwoli na efektywne gospodarowanie energią elektryczną. W założeniu, nowa generacja wiatraków na morzach powinna być zaprojektowana tak, aby była możliwość zintegrowania ich najpierw z krajową siecią przemysłową, następnie z międzynarodową. W ten sposób transgraniczne dostawy energii będą bardziej elastyczne. Dyrektor ds. technicznych Klasu Kleinekorte wskazuje, że można stworzyć wspólny system elektroenergetyczny na lądzie i morzu.

Przybylski: Polska może stać się hubem offshore (ROZMOWA)

Do 2050 roku na Morzu Północnym mają funkcjonować farmy o łącznej mocy 200 GW. W przypadku Niemiec niezbędna jest rozbudować sieci przesyłowej najwyższych napięć w Niemczech, w ten sposób energia wyprodukowana w elektrowniach wiatrowych na północy trafi na południe. W kolejnym etapie należałoby rozwinąć technologię Power to Gas (P2G), następnie można przystąpić do wdrożenia koncepcji Eurobar.

Amprion/Patrycja Rapacka

Ministerstwo rozwoju chce poprawić ustawę odległościową