Niemcy mają największy potencjał energetyki wiatrowej

19 lutego 2015, 08:10 Alert

(EurActiv/Teresa Wójcik)

W całej Europie zainstalowanych jest – wg danych z 2014 r. – 12.820 MW, z czego aż 11.791 MW w krajach Unii Europejskiej. UE w ub. r. zainstalowała o 3,8 proc. więcej nowych mocy wiatrowych w 2014 r. niż w 2013 r., z czego ponad połowa powstała w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. Jednocześnie udział energii elektrycznej pochodzenia wiatrowego na większości rynków energii znacznie się zmniejszył, w krajach Europy Wschodniej (gdzie i tak udział ten była bardzo mały) – spadł o połowę.

Do końca 2014 r. elektrownie wiatrowe w krajach UE wyprodukowały 284 TWh prądu, co wystarczało na pokrycie 10,2 proc. zapotrzebowania tych krajów na energię.  W 2014 r. większość zainstalowanych mocy w sektorze elektrowni to były elektrownie wiatrowe na lądzie (10.308 MW) . Farmy wiatrowe na morzu (offshore) wyprodukowały 1.483 MW. Ocenia się, że inwestycje w elektrownie wiatrowe w UE kosztowały w 2014 r. od 13 do nawet 18,7 mld euro, przy czym elektrownie lądowe pochłonęły 8,9-12,8 mld. Euro, zaś offshore 4,2-5,9 mld.

W instalacji elektrowni wiatrowych przodują Niemcy, które w 2014 r. zwiększyły swój potencjał o 5.279 MW, ( z czego 10 proc. offshore). Następne miejsce zajęła Wielka Brytania – 1.736 MW (47 proc. offshore), następne są Szwecja ( 1.050 MW) i Francja (1.042. Polska zajmuje na tej liście odległe miejsce – potencjał elektrowni wiatrowych zwiększył się u nas w ub. r. o 444 MW.