OZE powoli doganiają węgiel w produkcji energii w Niemczech

3 stycznia 2019, 13:00 Alert
oze wiatraki
fot. Pixabay

W 2018 roku źródła odnawialne w Niemczech miały ponad 40 – procentowy udział w produkcji energii elektrycznej netto. Nadal najwięcej energii elektrycznej u naszych zachodnich sąsiadów pochodzi w węgla, ale widoczny o kilku lat trend spadkowy w przypadku tego typu źródeł utrzymuje się.

Z danych pochodzących od niemieckich operatorów sieci przesyłowych, tamtejszego urzędu statystycznego oraz giełdy EEX wynika, że produkcja energii elektrycznej netto w źródłach bazujących na OZE była w ubiegłym roku w Niemczech na poziomie prawie 219 TWh, co dało im ponad 40 – procentowy udział w strukturze wytwarzania. Rok wcześniej tego typu źródła wyprodukowały prawie 201 TWh energii elektrycznej i miały 38,2 proc. udziału w strukturze wytwarzania.

Jednak mimo widocznego w Niemczech przyrostu produkcji energii elektrycznej z OZE oraz spadającej produkcji w elektrowniach na węgiel brunatny, dalej te ostatnie mają największy udział strukturze źródeł wytwarzania. W 2018 z elektrowni opalanych tym paliwem pochodziło ponad 131 TWh energii elektrycznej, co dało im 24 proc. udziału w strukturze wytwarzania. Rok wcześniej elektrownie na węglu brunatnym wyprodukowały w Niemczech prawie 134 TWh energii elektrycznej (24 proc.). Analityk z Instytutu Fraunhofera Bruno Burger powiedział agencji Reuters, że produkcja energii z OZE w 2019 roku pozostanie na wysokim poziomie: – Budowane są kolejne instalacje, a nie oczekujemy, by warunki pogodowe w tym roku znacznie się zmieniły – przekonywał.

Kolejną pozycję na liście źródeł produkcji energii elektrycznej w Niemczech zajęły w 2018 roku elektrownie wiatrowe z produkcją na poziomie ponad 111 TWh miały ponad 20 proc. udział w strukturze wytwarzania. Rok wcześniej tego typu elektrownie wyprodukowały prawie 106 TWh energii i ich udział w produkcji wyniósł nieco ponad 19 proc. Na trzeciej pozycji uplasowały się elektrownie na węgiel kamiennych, z których pochodziło 75,7 TWh energii elektrycznej, co dało im 14 proc. udział w produkcji.

Analizując strukturę wytwarzania energii elektrycznej w Niemczech na przestrzeni ostatnich pięciu lata widać zdecydowany spadek produkcji w elektrowniach na węglu kamiennym, o ponad 32 TWh (porównując lata 2014 i 2018). W tym okresie widać też efekty decyzji o wygaszaniu elektrowni jądrowych u naszych zachodnich sąsiadów, których produkcja spadała o prawie 20 TWh. Mające największy udział w strukturze wytwarzania energii elektrycznej Niemczech, elektrownie na węglu brunatnym zmniejszyły produkcję o 9,5 proc.

Natomiast po drugiej stronie listy są elektrownie wiatrowe, których roczna produkcja od 2014 roku wzrosła prawie dwukrotnie z ok. 58 TWh do ponad 111 TWh. Zdecydowany przyrost produkcji odnotowano w latach 2014-2018 w Niemczech też w źródłach PV o prawie 9,7 TWh do 45,8 TWh i gazowych o 8,9 TWh do 40 TWh.

CIRE.pl/Reuters/BiznesAlert.pl