Projekt P2G w Niemczech coraz bliżej realizacji

13 lutego 2019, 14:15 Alert

Operatorzy sieci przesyłowych w Niemczech, elektroenergetycznej i gazowej, poinformowali, że są gotowi do realizacji projektu Power-to-Gas (P2G). W ramach inwestycji ma powstać duży zakład przekształcający energię elektryczną z wodór wraz z odpowiednią infrastrukturą towarzyszącą.

Działający na terenie zachodnich Niemiec operator elektroenergetycznej sieci przesyłowej Amprion oraz funkcjonujący na tym obszarze gazowy OSP – Open Grid Europe poinformowały, że w ramach wspólnego projektu „hybridge”, planują budowę instalacji klasy Power-to-Gas o mocy 100 MW wraz z infrastrukturą wodorową w okolicach Lingen w Dolnej Saksonii. – Przeszliśmy teraz do etapu, w którym możemy rozpocząć proces zatwierdzania planów dla projektu „hybridge” – powiedział Thomas Hüwener, członek zarządu OGE. Jednocześnie dodając, że tego typu przedsięwzięcia nadal potrzeba zwolenników wśród decydentów politycznych. – Chcemy z powodzeniem wdrożyć tę technologię dla niemieckiej gospodarki na skalę przemysłową: mamy wszystko, czego potrzebujemy: koncepcję techniczną, odpowiednią lokalizację i potencjalnych użytkowników wodoru, jesteśmy gotowi, aby zacząć – dodał Hüwener.

Natomiast dyrektor techniczny Amprion Klaus Kleinekorte, zwrócił uwagę, że cele klimatyczne jakie postawiły sobie Niemcy, przy jednoczesnym wycofaniu się z energetyki jądrowej i planowanym stopniowym zamykaniu elektrowni węglowych, stanowią ogromne wyzwanie dla niemieckiego systemu energetycznego. W jego ocenie w tej sytuacji już teraz trzeba działać, aby stworzyć warunki wstępne dla technologii Power-to-Gaz, tak by po 2030 roku była ona dostępny w skali gigawatów. – Wszystko, czego potrzebujemy teraz, to zatwierdzenie przez organy regulacyjne do realizacji projektu Piłka jest na dworze polityków, jeśli teraz otrzymamy zgodę, zakład może zostać uruchomiony już w 2023 r. – dodał Kleinekorte.

W ocenie operatorów, rejon Lingen jest idealny do realizacji pilotażowego programu „hybridge” między innymi ze względu na fakt, że krzyżują się tam ich sieci. W instalacja Power-to-Gas, energia elektryczna ze źródeł odnawialnych ma być przekształcana w wodór i metan za pomocą elektrolizera. Oprócz tego partnerzy projektu zamierzają przekształcić istniejący gazociąg OGE w dedykowany do transportu wodoru. Operatorzy szacują, że koszt projektu wyniesie około 150 mln euro.

Jak zapewnia OGE w Lingen są idealne warunki do budowy sieci wodorowej, działają tam też firmy, które mogą bezpośrednio korzystać z wodoru, a w regionie jest również stacja napełniania i ładowania wodoru. Niemiecki gazowy OSP podkreśla przy tym, że w perspektywie średnio i długoterminowej możliwe jest również wykorzystanie magazynów gazu ziemnego funkcjonujących w tym regionie do magazynowania wodoru, a część istniejącego systemu przesyłu gazu może być również wykorzystywana do transportu wodoru do zagłębia Ruhry i dalej. Według OGE możliwe jest również dodawanie niewielkich ilości wodoru bezpośrednio do sieci gazu ziemnego lub przekształcanie wodoru w metan, który następnie może być wprowadzany do systemu gazociągów bez ograniczeń.

Amprion i OGE deklarują, że zamierzają udostępniać powstałe w ramach projektu połączenie elektroenergetycznego i gazowego systemu przesyłowego stronom trzecim, a jego przepustowość ma być oferowana na aukcjach podobnie jak to się dzieje obecnie w przypadku transgranicznych połączeń międzysystemowych i zdolności przesyłowych gazu.

Polska Agencja Prasowa