TAG: P2G

Drugiego listopada 2021 roku Rząd przyjął Polską Strategię Wodorową do 2030 roku z perspektywą do 2040 roku. Jej celem jest wskazanie kierunku […]
Coraz bardziej przyzwyczajamy się do możliwości wykorzystania wodoru jako paliwa w transporcie. Jednak ten pierwiastek ma dalej idące […]
Nord Stream 2 może być zapełniony częściowo wodorem. Wodór może opalać cel neutralności klimatycznej. Neutralność może napędzić […]
Szkic strategii wodorowej Niemiec trafił do obiegu publicznego. Niemcy chcą wytwarzać 20 procent wodoru z Odnawialnych Źródeł Energii do 2030 roku.
– Po przekształceniu w gaz, energia może być wykorzystywana w innych sektorach, i w ten sposób ostatecznie przyspiesza transformację […]
Co wspólnego mają ze sobą RWE, PGE, JSW, Lotos, czy PKN Orlen? Zapewne wiele, lecz jedną z cech wspólnych jest zainteresowanie technologiami z […]
Hanns Koenig z Aurora Energy Research twierdzi, że Niemcy ogłosili program budowy terminali LNG z powodów politycznych. Już teraz mogliby […]
Operatorzy sieci przesyłowych w Niemczech, elektroenergetycznej i gazowej, poinformowali, że są gotowi do realizacji projektu Power-to-Gas (P2G) […]