Niemieccy przeciwnicy portu kontenerowego w Świnoujściu zmieniają retorykę

12 lutego 2024, 06:30 Alert

Dotychczas krytyka niemieckich przeciwników budowy portu kontenerowego w Świnoujściu dotyczyła głównie ekologii i turystyki. Teraz używają także argumentu bezpieczeństwa.

Maersk
Kontenerowiec (fot. Wikipedia/CC)

— Projekt został zaklasyfikowany w najniższej klasie dotyczącej ryzyka ewentualnych incydentów. Klasyfikacja ta powinna wykazywać najwyższą kategorię, ponieważ w pobliżu znajduje się terminal LNG – cytuje przeciwników portu kontenerowego w Świnoujściu regionalna gazeta Ostsee – Zeitung.

Inicjatywa obywatelska (BI) Lebensraum Vorpommern i gmina Ostseebad Heringsdorf złożyły sprzeciw wobec ocenie oddziaływania na środowisko przeprowadzonej z ich udziałem w procedurze transgranicznej przez RDOŚ. Lebensraum Vorpommern i gmina Ostseebad Heringsdorf odwołują się wspólnie do GDOŚ.

Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka zapełnił 8 lutego w ramach Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Sejmie, że budowa portu kontenerowego w Świnoujściu jest projektem strategicznym i priorytetowym dla polskiego rządu.

Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Marek Kajs przedstawił główne zastrzeżenia, które zawiera odwołanie organizacji Lebensraum Vorpommern. Odwołanie jest obecnie rozpatrywane. Na pytanie o to, kiedy rozpatrzenie to zostanie zakończone Kajs nie potrafił odpowiedzieć. GDOŚ przedłużył już przewidziany okres rozpatrywania odwołań o dwa miesiące. Kończy się on 15 marca.

Ostsee – Zeitung / Aleksandra Fedorska

Fedorska: Po co niemieckim przeciwnikom portu kontenerowego dyskusja na temat praworządności w Polsce?