Niemiecka firma chce zakontraktować trzy miliardy m sześc. gazu z nowego terminala LNG

31 marca 2022, 16:00 Alert

Niemiecka firma energetyczna EnBW będzie kupować co najmniej trzy miliardy metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie z terminalu Stade LNG w ramach nowej umowy z Hanseatic Energy Hub.

Wizualizacja Stade LNG w Niemczech. Fot. Fluxys.
Wizualizacja Stade LNG w Niemczech. Fot. Fluxys.

W oświadczeniu z 31 marca EnBW poinformowało, że chce doprowadzić do dywersyfikacji portfela zamówień. Spółka planuje zwiększyć udział skroplonego gazu ziemnego. EnBW podpisało memorandum of understanding z Hanseatic Energy Hub, które odpowiada za budowę terminalu Stade LNG na północy Niemiec.

Terminal Stade LNG ma stać się centralnym hubem importu LNG do Niemiec. Hanseatic Energy Hub będzie gotowy do użytku od 2026 roku z planowaną zdolnością regazyfikacyjną około 12 miliardów metrów sześciennych rocznie. Może to pokryć około 10 procent niemieckiego zapotrzebowania na gaz.

Oprócz LNG, terminal ma być również przystosowany do niskoemisyjnych źródeł energii, takich jak bio-LNG i syntetyczny metan. W drugiej fazie budowy będzie również importował paliwa wodorowe, takie jak amoniak.

Offshore Energy/Mariusz Marszałkowski

PGNiG potwierdza, że chce czerpać LNG z drugiego gazoportu