Niemiecki regulator zarządza ograniczenie przesyłu gazu przez OPAL. Operator dostosuje się

13 września 2019, 14:00 Alert
Gaz rura
fot. Gaz-System

Niemiecki regulator chce ograniczenia przesyłu gazu gazociągiem OPAL i odwołania aukcji. Grozi karami za niedostosowanie się do wyroku. – Przesył gazociągiem OPAL powinien być ograniczony zgodnie z wyrokiem Sądu UE. Jeżeli firmy będą nadal lub w przyszłości naruszać przepisy obowiązujące na mocy wyroku, Federalna Agencja Sieci nałoży kary pieniężne – czytamy w komunikacie regulatora.

Niemiecki regulator chce niezwłocznego wdrożenia wyroku Sądu UE

Federalna Agencja Sieci, Bundesnetagetur, przyjęła środki nadzorcze wobec OPAL Gastransport i Gazpromu. Celem jest niezwłoczne wdrożenie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, który unieważnił decyzję Komisji Europejskiej w sprawie zmienionych w 2016 roku warunków użytkowania gazociągu OPAL.

Niemiecki regulator: Gazprom musi zmniejszyć przesył gazu przez OPAL

– Moce, których dotyczy wyrok, nie mogą zostać wprowadzane do obrotu ani wykorzystywane. Według Bundesnetzagentur, OPAL Gastransport nie może udostępniać tych przepustowości od czasu orzeczenia Trybunału w sprawie przeprowadzenia dalszych aukcji dla wskazanych zdolności przesyłowych połączeń przesyłowych. Dotyczy to w szczególności aukcji miesięcznej za październik, która odbędzie się 16 września – podkreśla regulator.

Aukcje OPAL zostały odwołane po wyroku korzystnym dla Polski

Ponadto zabroniono przesyłu na podstawie danych zdolności przyłączeniowych. – Odpowiednie, częściowo regulowane odłączone moce przyłączeniowe obejmują objętość 15,86 miliona kWh/h. – podkreśla niemiecki regulator.

OPAL czeka na uprawomocnienie wyroku Sądu UE

Niemcy grożą karami finansowymi 

Transport gazu ma odbywać się na podstawie zarezerwowanych zdolności przyłączeniowych. Według Federalnej Agencji Sieci, Gazprom posiada alternatywne trasy transportu i lokalizacje dostaw, aby móc nadal wypełniać swoje zobowiązania. – Jeżeli firmy będą nadal lub w przyszłości naruszać przepisy obowiązujące na mocy wyroku, Federalna Agencja Sieci będzie nakładać kary pieniężne – czytamy w komunikacie niemieckiego regulatora.

W 2009 roku Federalna Agencja Sieci zwolniła OPAL Gastransport na czas określony pod pewnymi warunkami z obowiązujących przepisów dostępu stron trzecich zgodnie z prawem UE. Zdolności te obejmują zasilanie w Niemczech i odbiór w Czechach.

OPAL ograniczy przesył gazu lądową odnową Nord Stream

Po tej decyzji niemieckiego regulatora, operator gazociągu OPAL, lądowej odnogi Nord Stream, dostosuje się do zarządzenia niemieckiego regulatora Bundesnetzagentur o ograniczeniu przesyłu gazociągiem OPAL i odwołania aukcji mocy przesyłowych.

Zgodnie z decyzją niemieckiego organu regulacyjnego Bundesnetzagentur z dnia 13 września 2019 roku, operator gazociągu OPAL nie może już wprowadzać do handlu częściowo regulowanych, oddzielnych mocy przesyłowych na punktach wejścia i wyjścia gazu o mocy 15,86 mln kWh/h oraz do przesyłu wolumenu gazu przez tą przepustowość, która jest już zarezerwowana.

– OPAL Gastransport GmbH & Co. podjęła niezbędne środki w celu dostosowania się do decyzji Bundesnetzagentur oraz ograniczenia handlu i wykorzystania częściowo regulowanych mocy przesyłowych tak szybko, jak to możliwe. Nie będzie więc możliwe rezerwowanie żadnych częściowo regulowanych oddzielnych przepustowości na punktach wejścia i wyjścia OPAL Gastransport GmbH & Co. Decyzja ma skutek natychmiastowym – czytamy w komunikacie.

OPAL Gastransport GmbH & Co. ograniczy wykorzystanie częściowo regulowanych mocy przesyłowych w ścisłej koordynacji z operatorami systemów transportu oraz w odniesieniu do wymagań technicznych 14 września 2019 roku od godziny 6:00.

Komisja Europejska przyznała to zwolnienie pod pewnymi warunkami. Zarówno Gazprom, jak i osoby trzecie, mógł rezerwować moce produkcyjne poza ograniczeniami w ramach zwykłych procedur przetargowych. W dniu 10 września 2019 roku Europejski Sąd pierwszej instancji stwierdził nieważność porozumienia ugodowego. Zgodnie z regulaminem Trybunału, decyzja staje się skuteczna z dniem ogłoszenia, a ponadto odwołanie nie ma skutku zawieszającego. W związku z tym przepisy porozumienia ugodowego z 2016 roku nie mają już mocy prawnej i zastosowanie mają postanowienia decyzji dotyczących mocy przesyłowych na gazociągu OPAL z 2009 roku.

Bundesnetagetur/OPAL/Bartłomiej Sawicki

AKTUALIZACJA: Dodano stanowisko operatora firmy OPAL. [13.09.2019, godz. 15:40]

Kardaś: Wyrok OPAL to szansa dla przeciwników Nord Stream 2 (ROZMOWA)