Nord Stream 2 i polityka klimatyczna w expose polityki zagranicznej rządu

29 stycznia 2016, 10:45 Energetyka
wazne gaz

– Będziemy przywiązywać szczególną wagę do polityki energetycznej – deklarował Minister Spraw Zagranicznych RP Witold Waszczykowski, podczas expose polityki zagranicznej rządu. Wygłosił je w Sejmie dnia 29 stycznia.

Projekt Unii Energetycznej musi przejść z fazy koncepcyjnej w fazę realizacyjną – zapowiedział Waszczykowski. – W ślad za grudniowymi konkluzjami rady europejskiej w najbliższych tygodniach oczekujemy ambitnego pakietu legislacyjnego w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu.

– Krytycznie odnosimy się do projektu Nord Stream 2. Nieefektywnego ekonomicznie pomysłu służącego zwiększeniu zależności Unii Europejskiej od dostaw z tego samego kierunku. Gazociąg ten, redukując tranzytowe znaczenie Słowacji i Ukrainy, podważałby nie tylko ekonomiczne interesy naszego południowego sojusznika ale i osłabił naszego wschodniego partnera. W tym sensie jest on sprzeczny z międzynarodowymi zobowiązaniami państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie do niewspierania agresji w jakiejkolwiek formie. W istocie rzeczy Nord Stream 2 zatem nie jest przedsięwzięciem biznesowym, ale politycznym – ocenił minister.

– Polska będzie brała aktywny udział w kształtowaniu europejskiej polityki klimatycznej.  Było to już widoczne podczas niedawnego szczytu klimatycznego w Paryżu. Przyjęte porozumienie nie stoi w sprzeczności z naszym interesem narodowym. W szczególności nie daje ono naszym zdaniem podstawy do zwiększania unijnego celu redukcji CO2 do 2030 roku – ocenił w wystąpieniu minister Waszczykowski. – Polska będzie zabiegała w pierwszej kolejności o przystąpienie do porozumienia i ratyfikację porozumienia przez największe gospodarki świata. W wymiarze unijnym po konferencji COP21 priorytetem stają się negocjacje korzystnych dla Polski regulacji w zakresie dotyczącym uzgodnionych wcześniej redukcji do 2030 roku.