Norwegia wydaje kolejne zezwolenia na odwierty. Skorzysta m.in. Lotos

23 sierpnia 2017, 07:15 Alert
lotos

Norwegia, wiodący dostawca ropy i gazu na rynek europejski, mimo wciąż niskich cen ropy naftowej wydaje kolejne zezwolenia na prace wiertnicze na Morzu Północnym. Beneficjentem wydanych pozwoleń będzie m.in. Lotos, który posiada udziały, w których będą wiercone kolejne odwierty  wydobywcze.

Norweska Dyrektoriat ds. Ropy Naftowej poinformowała, że ​​udzieliła pozwolenia firmie Aker BP na rozpoczęcie prac wiertniczych w obszarze koncesji 442 na Morzu Północnym. Miejsce docelowe znajduje się w odległości ok. 9 mil od pola Froy na Morzu Północnym. Będzie to siódmy odwiert, który zostanie wykonany na tej koncesji.

Aker BP (dawniej Det norske oljeselskap ASA), spółka zależna od BP, zwiększyła w tym roku szacunki wydobycia ropy naftowej do poziomu 145,3 miliona baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, co oznacza wzrost o 14,8 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. Firma spodziewa się, że będzie wydobywać między 135 a 140 milionów baryłek ekwiwalentu ropy dziennie przez cały 2017 rok, co oznacza wzrost o około 5 proc. Aker BP jest operatorem licencji, w której posiada ponad 90 proc. udziałów, zaś niecałe 10 proc. należy  do Lotos Norge, spółki, która należy do Grupy Lotos. Koncesja dotyczy złoża będącego w dojrzałej fazie wydobycia.

Lotos w Norwegii

Lotos Norge jest udziałowcem w 18 koncesjach na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej położonych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Na jednej koncesji Lotos Norge pełni funkcję operatora. Na koncesjach poszukiwawczych, których udziałowcem jest Lotos Norge, prowadzone są prace związane z oceną ich potencjału i potwierdzeniem zidentyfikowanych zasobów geologicznych.

Udziały Lotosu w norweskich koncesjach. Fot. Lotos.

Lotos Norge ma także udziały w centrum przetwarzania i transportu gazu Heimdal, położonym w centralnej części Morza Północnego. Heimdal, którego operatorem jest Statoil, jest jednym z kluczowych hubów gazowych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Stanowi centrum przetwarzania gazu surowego z sąsiadujących złóż, jest też punktem przesyłowym gazu sprzedażowego z systemu Oseberg Gas Transport.

Pakiet Heimdal

We wrześniu ub. roku Lotos informował o odkryciu nowego złoża ropy naftowej w norweskiej części Morza Północnego. Złoże Langfjellet na koncesji PL442 (na ilustracji żółte pole) zostało odkryte w wyniku prowadzonego w sierpniu br. wiercenia otworu poszukiwawczego. Według wstępnych szacunków operatora złoża – firmy Det Norske – jego potencjał wynosi od 24 do 74 milionów baryłek ropy naftowej. Dla porównania potencjał eksploatowanego przez Lotos Petrobaltic bałtyckiego złoża B8 to ok. 30 mln baryłek. Lotos Norge posiada 10-procentowy udział w złożu Langfjellet.  Koncesja PL442 została kupiona przez Lotos Norge w 2013 roku w ramach tzw. pakietu Heimdal.

Podczas ostatniej konferencji wynikowej za pierwsze półrocze 2017 roku wiceprezes Lotosu Mateusz Bonca powiedział, że spółka jest zainteresowana akwizycjami w sektorze wydobywczym. Spółka rozważa pozyskanie udziałów w koncesjach na Morzu Północnym, zarówno w norweskiej, jak i brytyjskiej strefie. Decyzje w tej sprawie mogą zapaść w drugiej połowie przyszłego roku.

Przypomnijmy, że na początku roku norweskie ministerstwo ropy naftowej przyznało 56 morskich koncesji na wydobycie ropy naftowej  oraz gazu ziemnego.  Wśród firm, które otrzymały udziały są spółki-córki polskich firm działających w Norwegii Lotos Exploration and Production Norge oraz PGNiG Upstream International. Lotos Norge otrzymał udziały w sumie 5 koncesjach na Morzu Północnym a PGNiG UI zwiększy pule posiadanych przez siebie koncesji o 2 na Morzu Norweskim. W tym na jednej będą operować razem. Lotos Exploration and Production Norge na koniec trzeciego kwartału zeszłego roku posiadał 18 koncesji w Norwegii, zaś PGNiG UI 19.

Norwegia pozostaje atrakcyjna

Norweski Dyrektoriat ds. Ropy Naftowej udzielił w ostatnim czasie także pozwoleń na dokończenie prac wiertniczych na polu naftowym Valemon na Morzu Północnym. Valemon skrywa 192 miliony baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, z czego większość stanowi gaz ziemny.

Norwegia mimo że jest krajem, który prowadzi wydobycie ropy i gazu od dziesięcioleci, wciąż odkrywa nowe złoża na Morzu Północnym. Większość nowych odkryć ma miejsce na Morzu Barentsa.

Wstępne dane z NPD za lipiec pokazują, że średnie rocznie wydobycie ropy, płynnego gazu i kondensatu oraz lekkiej ropy wynosiła 2 miliony baryłek, co oznacza wzrost o 93 tys. baryłek od poprzedniego miesiąca.

Norwegia jest jednym z największych na świecie wydobywców ropy naftowej i gaz ziemnego, a poza Rosją – największym eksporterem na rynku europejskim.

Złoża Norwegii są nadal opłacalne. Granica poniżej 25 dolarów za baryłkę

UPI/NPD/Bartłomiej Sawicki