Nowakowski: Globalne megatrendy ukształtują energetykę przyszłości w Polsce

17 stycznia 2020, 07:15 Energetyka
remigiusz nowakowski dise
Remigiusz Nowakowski. Fot. DISE

Strategicznym celem dla Polski jest obecnie sformułowanie takiej propozycji transformacji energetyki, która zostanie zaakceptowana w UE i pozwoli nam proporcjonalnie w największym stopniu wykorzystać środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, gdyż fundamentalnie mamu ku temu podstawy posiadając jeden z najbardziej emisyjnych miksów energetycznych w całej Europie – powiedział Remigiusz Nowakowski, prezes DISE, podczas konferencji „Klaster energetyczny na rzecz ochrony klimatu jako czynnik nowej polskiej strategii klimatyczno-energetycznej”.

– Nie da się zatrzymać zmian w energetyce wynikających z globalnych megatrendów aktami prawnymi lub regulacją sektora. Globalne megatrendy ukształtują energetykę przyszłości również w Polsce – powiedział Remigiusz Nowakowski. Argumentował on, że nawet jeżeli mamy swoje lokalne uwarunkowania i specyfikę, musimy bardzo mocno uwzględniać to, co dzieje się na zewnątrz, jakie trendy mają miejsce w energetyce oraz przewidywać i wykorzystywać możliwości, które się tam pojawiają, a nie nadganiać tempo, które dyktuje czołówka.

– Z punktu widzenia regulacyjnego jesteśmy oczywiście w stanie zapewnić pewną osłonę odbiorcom wrażliwym. Nieracjonalnym jest jednak utrzymywanie sytuacji, w której zachowując obecny miks energetyczny, nie reformując energetyki i utrzymując najwyższe koszty produkcji energii w regionie, zapewnia się jednocześnie, że będziemy mieli najtańszą energię w systemie. Sytuacja ta ukazuje, jak bardzo Polska potrzebuje transformacji energetyki – mówił dalej Remigiusz Nowakowski.

Według prezesa DISE tempo transformacji energetycznej będzie proporcjonalne do wzrostu świadomości i siły nabywczej społeczeństwa, a zmiana technologiczna wymusi w największej mierze transformację.

Organizatorem konferencji, która odbyła się 16 stycznia br. w Gaju Oławskim w siedzibie Energetycznego Klastra Oławskiego EKO był Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych i Narodowy Fundusz Ochorony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uczestnikami konferencji byli między innymi: Wojciech Myślecki – przewodniczący zespołu ds. nowoczesnych technlogii w energetyce przy NCBiR, Rafał Gawin – Prezes URE, Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu, Piotr Czopek – dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Artur Michalski Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Głównym partnerem konferencji był Tauron.

Cire.pl