Nowy magazyn Orlenu jak trzy Pentagony

24 lutego 2015, 13:02 Alert

Podziemny magazyn ropy i paliw w Górze, osiągnął docelową wielkość ponad 6 mln m3, co odpowiada pojemności 3 000 basenów olimpijskich oraz kubaturze prawie trzech amerykańskich Pentagonów. Obecnie Grupa ORLEN posiada w Polsce 57% pojemności magazynowych ropy naftowej oraz 46% paliw płynnych.

Spółka IKS Solino zakończyła zapoczątkowaną w 2011 roku rozbudowę magazynu ropy i paliw i tym samym do powiększyła pojemności magazynowe z 5,4 mln m3  do nieco ponad 6 mln m3. W ramach inwestycji zostały wytypowane 2 kawerny, z których dotychczas była eksploatowana sól pod postacią solanki, a które dzięki szeregu prac zostały przystosowane do magazynowania w nich produktów ropopochodnych. Prace te polegały głównie na osiągnięciu odpowiedniego kształtu kawerny poprzez jej rozługowanie oraz na wyposażeniu kawerny w dodatkową kolumnę rur umożliwiającą przeprowadzanie późniejszych operacji zatłaczania i wytłaczania paliw. Mając na uwadze fakt, że produktem niezbędnym do funkcjonowania magazynu jest solanka, przy pomocy której odbywa się proces wytłaczania, drugą częścią zadania powiększania pojemności było odwiercenie dwóch nowych kawern solankowych, które po rozpoczęciu eksploatacji zapewnią utrzymanie frontu solankowego, czyli odpowiedniej ilości solanki pozwalającej na funkcjonowanie magazynu, jak również zapewnienie jej dostaw odbiorcom.

Osiągnięcie docelowej pojemności magazynu zapewnia dalsze sprawne funkcjonowanie podziemnego magazynu w Górze. Olbrzymie kawerny magazynowe tego obiektu znajdują się ponad 300 m pod powierzchnią ziemi co zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i są jednocześnie najtańszym sposobem składowania wielkich wolumenów zapasów ropy i paliw. W chwili obecnej Spółka skupia się na realizacji inwestycji, które mają na celu dostosowanie magazynu do wymogów nowej ustawy o zapasach wchodzących w życie z początkiem 2018 roku.

Źródło: PKN Orlen