TAG: IKS Solino

Były dziennikarz „Rzeczpospolitej” i wiceminister w rządzie PiS Paweł Majewski 10 lipca został powołany przez Radę Nadzorczą Spółki […]
Nowym prezesem spółki Inowrocławskie Kopalnie Soli (IKS) „Solino” z grupy PKN Orlen został Jacek Goliński, ostatnio dyrektor […]
Stacja poboru wody z Noteci, najważniejsza w 2017 roku inwestycja Solino S.A. z Grupy Orlen, została oddana do użytku. Inwestycja ta umożliwi […]
Grupa Orlen, poprzez swoją spółkę Solino, kontynuuje realizację strategii kawernowej. Spółka rozpoczęła realizację kluczowych zadań […]
Jak czytamy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, w okresie od 4 maja do 12 sierpnia ubiegłego roku NIK przeprowadził kontrolę działania […]
Rada Nadzorcza Inowrocławskich Kopalń Soli SOLINO S.A. zatwierdziła Strategię na lata 2017-2021. Dokument zakłada rozwój Spółki, z […]
Solino – spółka z grupy kapitałowej PKN Orlen – wypracowało wspólne stanowisko ze stroną społeczną w sprawie Zakładowego Układu […]
W listopadzie ruszy w IKS Solino program pilotażowy testujący długoterminowe magazynowanie benzyn w kawernach solnych. Projekt ukierunkowany jest […]
Podziemny magazyn ropy i paliw w Górze, osiągnął docelową wielkość ponad 6 mln m3, co odpowiada pojemności 3 000 basenów olimpijskich oraz […]