Koronawirus może opóźnić Nowy Zielony Ład

16 kwietnia 2020, 12:30 Alert

– Wdrożenie poszczególnych elementów Nowego Zielonego Ładu może się opóźnić przez epidemię koronawirusa. Dotyczy to prawa o klimacie i planu adaptacji do zmian klimatu – wynika z z informacji portalu EurActiv. Kilkumiesięczne opóźnienie może skutkować koniecznością korekty w unijnej polityce klimatycznej.

Komisja Europejska. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Komisja Europejska. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Przegląd prac Komisji

Komisja Europejska dokonuje przeglądu programu prac na 2020 rok. Jest to efekt kryzysu związanego z epidemią koronawirusa. Polityka klimatyczna sama w sobie jest akceptowana przez wszystkie kraje członkowskie. Jednak realizacja niektórych elementów nowej unijnej polityki – Nowy Zielony Ład – może być opóźniona. Mogą być one więc uznane za mniej istotne. – Epidemia koronawirusa wywiera presję na Komisję Europejską, aby urzędnicy zajmowali się pilnymi sprawami i dokumentami związanymi z epidemią koronawirusa – wynika z informacji, do których dotarł EurActiv. Aby poprawić efektywność Komisji, urzędnicy pracują nad zaktualizowanym programem prac na 2020 rok. Ma on zostać opublikowany 29 kwietnia. Prace nad dokumentem potwierdził rzecznik KE. W ramach przeglądu sekretariat generalny Komisji oceni, czy nowe inicjatywy polityczne mogą zostać odłożone na później, ponieważ nie są one bezpośrednio związane z COVID-19 lub są uważane za „mniej istotne dla realizacji priorytetów”.

UE przyznaje, że Nowy Zielony Ład stoi w obliczu opóźnień związanych z koronawirusem. EurActiv podaje, że Komisja Europejska zmieni priorytety, przy czym inicjatywy „nieistotne”, takie jak strategia różnorodności biologicznej mogą zostać opóźnione o kilka tygodni.

Wśród priorytetów, które pozostaną niezmienione, dokument wymienia transformację cyfrową i ekologiczną.

W dokumencie priorytety są zaznaczone na zielono. Ich realizacja ma przebiegać zgodnie z planem. Na żółto są oznaczone inicjatywy, które mogą być opóźnione do końca 2020 roku. Elementy zaznaczone na czerwono to inicjatywy, które zostaną odłożone do 2021 roku.

Inicjatywy dotyczące klimatu i energii, które będą realizowane zgodnie z planem:

– Nowa strategia zrównoważonego finansowania. Jest uważana za „ważną część” zielonego porozumienia oraz „niezbędny wkład” w wyjście z kryzysu COVID-19 i dlatego zostanie utrzymana. Realizacja została przewidziana na trzeci kwartał tego roku.

Plan celu klimatycznego do 2030 roku. Komisja uważa to za „ważny element polityki klimatycznej UE”. – Jednak ze względu na odroczenie konferencji klimatycznej ONZ w Glasgow (COP26) „można poświęcić więcej czasu na analizy analityczne, leżące u podstaw opracowania nowych celów – czytamy w dokumencie, do którego dotarł EurActiv. Ocena skutków regulacji została zaplanowana na trzeci kwartał tego roku.

Inicjatywy, które są oznaczone na żółto i mogą być opóźnione:

Europejski pakt klimatyczny jest planowany na trzeci kwartał tego roku. Celem było ustanowienie platformy do oceny tego dokumentu jesienią tego roku. W marcu rozpoczęły się konsultacje publiczne. Ocena tego dokumentu miała zostać zaprezentowana na konferencji w Glasgow, która jednak została przełożona.

Przegląd dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej planowany jest na czwarty kwartał tego roku. Mimo, że nie ma pośpiechu, dokument powinien zostać przyjęty w grudniu tego roku.

Morska energetyka wiatrowa, odnawialna  – dokument ma pojawić się w czwartym kwartale tego roku. Strategia na rzecz morskiej energetyki wiatrowej, obecnie przewidziana na październik, to także priorytet niemieckiej prezydencji i może być elementem planu naprawczego po COVID 19.

Strategia UE na rzecz różnorodności biologicznej na 2030 rok planowana jest na pierwszy kwartał tego roku. Strategia ma zostać przyjęta 29 kwietnia – czytamy w dokumencie. Jednak konferencja stron ONZ została przełożona, a różnorodność biologiczna ma być omawiana na forum ONZ we wrześniu.

Inicjatywy oznaczone na czerwono, a więc opóźnienie do 2021 roku:

Nowa strategia UE w sprawie dostosowania do zmian klimatu i plan leśny UE są ważnymi inicjatywami, ale nie mają krytycznego wpływu na ogólną politykę klimatyczną. Były one planowane na czwarty kwartał tego roku. Strategia adaptacji do zmian klimatu pierwotnie była przewidziana na 2021 rok. – Opóźnienie pozwoli teraz na przygotowanie oceny wpływu. Odroczenie pozwoliłoby również na lepsze powiązanie z nowymi celami klimatycznymi UE do 2030 roku – podaje portal.

Wzmocnienie pozycji konsumenta (jeśli chodzi o zieloną transformację) zostało zaplanowane na ostatni kwartał tego roku. – Inicjatywa ta jest ważnym elementem pakietu gospodarki o obiegu zamkniętym, którego prace techniczne są na dobrej drodze. Jednak inicjatywa wzmocnienia pozycji konsumentów może zostać opóźniona do 2021 roku. Odbędzie się to bez szkody i może być połączone z inicjatywami gospodarki o obiegu zamkniętym – czytamy w dokumencie.

ReFuel EU Aviation – zrównoważony rozwój paliwa lotniczego oraz Fuel EU Maritime – zielona europejska przestrzeń morska była przewidziana na ostatni kwartał 2020 roku. – Te dwie inicjatywy paliwowe są ważne, ale pojawią się pod koniec 2020 roku. Komisja chce je przenieść na 2021 rok.

EurActiv.com/Bartłomiej Sawicki