Da się pogodzić oszczędność i ochronę klimatu. Oto jak to zrobić (WIDEO)

11 lipca 2022, 14:00 Energetyka

Robert Sekuła, pracownik naukowy Hitachy Energy Research, opowiada BiznesAlert.pl o zrównoważonym rozwoju jego firmy, który ma pozwolić na oszczędność oraz ochronę klimatu naraz. – Patrzymy na efektywność energetyczną, zużycie energii i wpływ na klimat – mówi.

Robert Sekuła, pracownik naukowy Hitachy Energy Research. Fot. BiznesAlert.pl
Robert Sekuła, pracownik naukowy Hitachy Energy Research. Fot. BiznesAlert.pl

BiznesAlert.pl: Jak rozwijać nowe technologie w energetyce tak, żeby przy okazji chronić klimat?

Robert Sekuła: Zagadnienia związane z ochroną środowiska są motywem przewodnim większości projektów naukowo-badawczych, które prowadzimy w naszej organizacji. Rolą działu badawczego Hitachi jest obserwacja następnej generacji produktów, technologii czy też systemów. W tych trzech obszarach produktowych patrzymy na efektywność energetyczną, zużycie energii i wpływ na klimat. Staramy się zminimalizować ilość materiałów użytych do produkcji, skrócić jej czas i projektować systemy w taki sposób, aby zminimalizować ilość generowanych odpadów. Jeśli mówimy o ochronie środowiska na etapie produkcji, chcemy zapewnić niezawodny produkt o żywotności 25-30 lat, którego stworzenie będzie miało minimalny wpływ na środowisko.

Przykładem takiego produktu jest izolacja celulozowa stosowana w transformatorach energetycznych, które są obiektami wielkoformatowymi. Główną izolacją jest oczywiście olej transformatorowy, ale posiadamy bardzo dużo elementów stałych, wykonanych z różnorodnych materiałów takich jak papier, laminaty kompozytowe i pulpa celulozowa. W klasycznym wytwarzaniu jest to proces czasochłonny, wymagający wielu etapów, pracy manualnej i dużych nakładów energetycznych na wysuszenie wilgotnej pulpy papierowej.

Hitachi w ramach współpracy z wieloma firmami pracowaliśmy nad rozwojem alternatywnej metody w oparciu o druk 3D. Jest to technologia, która pozwala chronić klimat, ponieważ mamy szybsze procesy, nie generujemy odpadu i występuje mniejsze zużycie energii w samym procesie. Komponenty izolacyjne wykonujemy z nowego materiału biodegradowalnego na bazie celulozy i druku 3D. Dzięki temu skracamy czas procesu o około 70 procent, kilkukrotnie redukujemy zużycie energii i ilość odpadu.

Jaka w tym procesie może być rola uczelni naukowych?

Współpraca z uczelniami jest jednym z najważniejszych aspektów naszej działalności. Ośrodki akademickie bardzo często oferują ciekawe rozwiązania, natomiast rolą Hitachi Research jest weryfikacja, czy jest możliwe przełożenie komercyjne danej technologii rozwijanej w laboratorium uczelni. Jesteśmy łącznikiem pomiędzy światem akademickim a biznesem.

Drugim aspektem jest ten o wiele ważniejszy, czyli ludzki. Pracujemy zarówno ze studentami, jak i pracownikami naukowymi. Współpraca jest oparta na stażach dla młodych studentów, realizujemy prace magisterskie czy doktoranckie i sami zlecamy dane prace. Wielu obecnych pracowników Hitachi rozpoczęło współpracę już na etapie studiów, a z biegiem lat stali się członkami załogi. Bez tej gałęzi naszej działalności nie widzimy szansy na rozwój tego typu centrów. Oczywiście, my jako firma, musimy mieć zawsze na uwadze aspekty związane z komercjalizacją tych pomysłów.

Jak motywować młodych ludzi, aby chcieli pracować w sektorze energetycznym i nie tylko?

Jednym z najważniejszych elementów motywacji jest możliwość samorealizacji, której młodzi ludzie potrzebują. Oni muszą się czuć potrzebni, rozwijać się naukowo i należy ich angażować w projekty, które w przyszłości mogą znaleźć zastosowanie. Głównym aspektem motywacyjnym są często pieniądze, natomiast możliwość rozwoju i samorealizacji to równie ważny punkt.

Rozmawiał Wojciech Jakóbik

Krukowski: Wojna na Ukrainie nie zmienia planów dotyczących dekarbonizacji, atomu i OZE (WIDEO)