Odcinek Gazociągu Zdzieszowice–Wrocław został oddany do eksploatacji

2 czerwca 2020, 14:15 Alert

Gaz-System poinformował, że uzyskał pozwolenie na użytkowanie Gazociągu Brzeg–Zębice–Kiełczów, który jest elementem inwestycji Zdzieszowice–Wrocław.

Fot. Gaz-System

Element Korytarza Północ-Południe

Odcinek gazociągu o średnicy 1000 mm i długości ok. 49 km jest elementem gazowego Korytarza Północ-Południe. Gazociąg łączy zespół zaporowo-upustowy Kiełczów z węzłem gazowym Skarbimierz i gazociągiem relacji Zdzieszowice–Brzeg. W ramach inwestycji wzdłuż gazociągu powstała linia światłowodowa oraz infrastruktura niezbędna do jego obsługi.

Gaz-System podaje, że w ramach inwestycji zostały wybudowane trzy zespoły zaporowo-upustowe: w Nadolicach, Sobocisku i Godzikowicach oraz dwie stacje ochrony katodowej: w Śliwicach oraz Godzikowicach. Powstał także gazociąg o długości ok. 0,3 km od zespołu zaporowo-upustowego Godzikowice do istniejącej stacji pomiarowej w Godzikowicach.

Podczas budowy zostały wykonane cztery przewierty HDD DN1000 o długości od 597 m do 1180 m i jeden przewiert Direct Pipe o długości 448 m – pod rzekami oraz drogą wojewódzką. Ponadto zostało zrealizowanych ponad trzydzieści mniejszych przecisków i przejść podziemnych, pokonane zostały przeszkody terenowe na trasie gazociągu.

Korzyści z inwestycji

Gaz-System zaznacza, że Gazociąg Zdzieszowice–Wrocław zwiększy przepustowość systemu przesyłowego w południowo-zachodniej Polsce. Dzięki połączeniu z gazociągami budowanymi na Górnym Śląsku i Podkarpaciu stanowi istotny element bezpieczeństwa energetycznego Polski. W ramach gazowego Korytarza Północ–Południe będzie można przesyłać gaz z Terminala LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu oraz w niedalekiej przyszłości z gazociągu Baltic Pipe na południe Polski i do krajów sąsiednich – na Słowację i Ukrainę. Większa dostępność niskoemisyjnego gazu dla energetyki i przemysłu przyczyni się do rozwoju gospodarczego tych regionów oraz pozwoli na poprawienie jakości powietrza. Ponadto Gaz-System będzie corocznie płacił każdej gminie na trasie gazociągu podatek od nieruchomości w wysokości do dwóch procent wartości inwestycji na danym terenie, dzięki czemu możliwa będzie realizacja działań na rzecz społeczności lokalnej.

Koszty budowy oraz dofinansowanie unijne

Gaz-System informuje, że koszt budowy pierwszego odcinka gazociągu (Brzeg–Zębice–Kiełczów) szacowany jest na ok. 288 mln złotych. Na podstawie umowy, podpisanej w grudniu 2016 roku, budowa gazociągu została dofinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dofinansowanie, obejmujące cały gazociąg Zdzieszowice-Wrocław, łącznie z odcinkiem relacji Zdzieszowice–Brzeg, wynosi ponad 340 mln złotych.

Gaz-System/Jędrzej Stachura

Gaz-System zdecydował kto dostarczy rury Gazociągu Polska-Litwa