Ropociąg z Ukrainy do Polski znów trafił na listę priorytetów Wspólnoty Energetycznej

15 stycznia 2021, 17:15 Alert

Projekt budowy rurociągu naftowego Brody – Adamowo po raz kolejny znalazł się na liście projektów priorytetowych Wspólnoty Energetycznej.

Ropociąg. Fot. PERN
Ropociąg. Fot. PERN

Decyzja

Wykonując postanowienia osiemnastego go posiedzenia Rady Ministerialnej Wspólnoty Energetycznej, które odbyło się w dniu 17 grudnia 2020 roku, Rada Ministerialna WE korespondencyjnie zatwierdziła listę sześciu projektów będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty Energetycznej (PECI) oraz listę jedenastu projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PMI). Po raz kolejny godne miejsce na liście PECI zajął projekt budowy rurociągu naftowego Brody – Adamowo.

Wśród projektów istotnych z punktu widzenia rozwoju infrastruktury przesyłowej ropy naftowej Rada Ministerialna wyselekcjonowała dwa projekty. Jednym z nich został projekt budowy rurociągu naftowego Brody – Adamowo, który uzyskał status projektu będącego przedmiotem zainteresowania Wspólnoty Energetycznej (PECI). Drugi projekt wyselekcjonowany przez Radę Ministerialną – Oil 02 Projekt organizacji transportu różnych gatunków ropy naftowej przez Południową Drużbę uzyskał status projektu wspólnego zainteresowania (PMI). Jego promotorem występuje S.A. „Ukrtransnafta” z Ukrainy. Obydwa wymienione projekty są częścią Euro-Azjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej.

Projekty z list PECI oraz PMI mają prawo korzystać z przyspieszonego trybu uzyskania pozwoleń niezbędnych do budowy oraz innych instrumentów wsparcia unijnego. Lista projektów wspólnego zainteresowania Wspólnoty Energetycznej powinna być weryfikowana i zatwierdzana przez radę ministrów co dwa lata. Pierwsza lista PECI została zatwierdzona w dniu 24 października 2013 roku. Zawierała ona wtedy, między innymi, dwa projekty związane z budową infrastruktury naftowej, w tym projekt budowy rurociągu naftowego Brody – Adamowo. Decyzja weszła w życie w dniu 14 stycznia 2021 roku.

Trasa

Trasa przyszłego transgranicznego ropociągu została wprowadzona do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wszystkich 26 gmin na terenie Polski, przez które ma przebiegać. Chodzi o gminy na terenie województw lubelskiego i podlaskiego.
Sarmatia informowała w lutym 2019 roku, że wprowadzenie trasy rurociągu naftowego do powyższych dokumentów jest jednym z obowiązkowych etapów przygotowania tego projektu oraz jednym z warunków, których spełnienie będzie niezbędne w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Przewiduje on budowę rurociągu naftowego o średnicy 700 mm na trasie długości ponad 396 km, z czego ok. 270 km miałoby przebiegać po stronie polskiej. Początkowa przepustowość ma wynieść 10 mln ton surowca rocznie, z możliwością powiększenia jej do 20 mln ton surowca na rok w razie konieczności zwiększenia dostaw z regionu Morza Kaspijskiego. Projekt zakłada jednocześnie możliwość rewersowego tłoczenia ropy naftowej na Ukrainę.

Z danych Sarmatii wynika, że PERN i Ukrtransnafta mają udział w ropociągu po 28,79 procent udziałów, azerski SOCAR – 25,32 procent GOGC – 16,09, a litewski Klaipedos nafta – 1 procent. We wrześniu 2020 roku. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki podjęło m.in. uchwałę w przedmiocie kontynuacji jej działalności.

Sarmatia/Bartłomiej Sawicki

Zakończył się etap planowania przestrzennego projektu ropociągu Brody-Adamowo