TAG: Ropociąg Brody-Adamowo

Sergiy Skrypka, dyrektor generalny międzynarodowego przedsiębiorstwa rurociągowego „Sarmatia”, powiedział podczas konferencji Nafta i Gaz, […]
Projekt budowy rurociągu naftowego Brody – Adamowo po raz kolejny znalazł się na liście projektów priorytetowych Wspólnoty Energetycznej.
Trwają konsultacje czwartej listy Projektów Wspólnego Interesu Unii Europejskiej. Obywatele Unii mogą zgłaszać propozycje inwestycji, które […]
Zakończył się etap planowania przestrzennego projektu budowy transgranicznego rurociągu naftowego z Brodów na Ukrainie do Adamowa w Polsce […]