Oettinger: Wspólnota Energetyczna przyszłości

21 marca 2014, 12:57 Energetyka

Podczas konferencji pt. Wspólnota Energetyczna przyszłości w Brukseli 20 marca tego roku głos zabrał Komisarz ds. energii Unii Europejskiej Gunther Oettinger.

– Przyjęcie traktatu o Wspólnocie Energetycznej było dużym osiągnięciem. Potem w maju 2010 roku dołączyła do niej Mołdawia, a w styczniu 2011 roku Ukraina – przypominał unijny urzędnik. – Musimy zrobić wszystko aby wartości Wspólnoty zostały zachowane w nadchodzących latach.

Wartości, o których wspomina Oettinger, to zapewnienie stabilnych dostaw surowców, bezpieczeństwa energetycznego i środowiska dobrego dla inwestycji i rozwoju ekonomicznego krajów członkowskich Wspólnoty. Zostały one zapisane w raporcie Komisji Europejskiej przygotowanym na pięciolecie funkcjonowania organizacji.

– W zeszłym roku zostało uzgodnione przedłużenie traktatu o Wspólnocie Energetycznej o kolejne dziesięć lat – do 2026 roku. Był to sygnał do budowy Wspólnoty Energetycznej nowej generacji – mówi Oettinger. Wspomniał także o ograniczeniach rozwoju organizacji takich, jak niewystarczające poparcie polityczne dla implementacji zasad antymonopolowych trzeciego pakietu energetycznego oraz niedobór inwestycji infrastrukturalnych. Jego zdaniem te sprawy są połączone.

– Potrzebne są małe modyfikacje, które w rzeczywistości przyniosą duże zmiany. Myślę, że takim rozwiązaniem instytucjonalnym byłaby transformacja Rady Ministrów Wspólnoty Energetycznej w prawdziwą platformę dla ministrów energetyki Europy – zaproponował Niemiec.

– Dziś bardziej niż kiedykolwiek powinniśmy zdawać sobie sprawę jak ważne jest wykorzystanie w pełni potencjału Wspólnoty Energetycznej do reformowania sektora energetycznego i tworzenia wspólnych regulacji dla Europy – podkreślał w kontekście kryzysu na Ukrainie. – Myślę, że prezydencja Ukrainy we Wspólnocie zapewni odpowiednie momentum dla dalszego wprowadzania w życie zapisów traktatu, który Kijów zaakceptował wchodząc do organizacji w 2011 roku.

Chodzi o antymonopolowe zasady trzeciego pakietu energetycznego (rozdział właścicielski, swobodny dostęp do przepustowości) oraz reformy całego sektora gazowego nad Dnieprem, które będą niezbędne do zmniejszenia zależności tego kraju od rosyjskiego gazu.

– Będziemy pracować z ukraińskim ministrem energetyki Jurijem Prodanem aby następne spotkanie Rady Ministrów Wspólnoty Energetycznej odbyło się we wrześniu w Kijowie – zadeklarował mówca konferencji. – Mamy też nadzieję podpisania protokołu akcesyjnego do Wspólnoty przez Gruzję. Będzie to pierwszy kraj członkowski niepowiązany fizyczną inrastrukturą z siecią gazową i elektryczną pozostałych państw Wspólnoty. Będziemy także walczyć o przyciągnięcie większych inwestycji w sektorze gazowym, szczególnie w kontekście listy projektów wspólnego interesu (PCI) przyjętej niedawno.

Źródło: Komisja Europejska