Resort klimatu podniósł cenę maksymalną w ramach wsparcia offshore

30 marca 2021, 21:00 Alert

Minister klimatu i środowiska podpisał rozporządzenie w sprawie ceny maksymalnej energii wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej kończąc dyskusję z branża o jej wysokości. Cena będzie wynosić 319,6 zł/MWh. Uległa zwiększeniu z 301,5 /MWh.

Morskie farmy wiatrowe. Fot.: WindEurope
Morskie farmy wiatrowe. Fot.: WindEurope

Resort klimatu podaje, że „określona w rozporządzeniu cena maksymalna za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh jest podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda w I fazie systemu wsparcia, a więc ceny, jaka może zostać przyznana w drodze decyzji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla pierwszych projektów realizowanych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego”.

– Określenie wysokości ceny maksymalnej jest niezbędne dla uruchomienia I fazy systemu wsparcia, a w związku z tym – dla terminowego i zrównoważonego rozwoju morskich farm wiatrowych w Polsce. Informacja dot. ceny maksymalnej jest bowiem ważnym sygnałem dla inwestorów, pozwalającym na określenie, czy dany projekt inwestycyjny ma szansę na partycypację w systemie wsparcia, a tym samym na realizację – czytamy w komunikacie. – Zaproponowana pierwotnie w projekcie rozporządzenia cena maksymalna, po przeprowadzeniu konsultacji publicznych i konferencji uzgodnieniowej, uległa zwiększeniu z 301,5 zł do 319,6 zł/MWh. Jest to cena uwzględniająca koszty inwestycyjne i operacyjne dla morskiej farmy wiatrowej oddalonej od brzegu o 55 km. Ponadto, uwzględnia ona zastosowanie cen stałych za 2021 roku, wyższych kosztów bilansowania, opłaty za przedłużenie pozwolenia lokalizacyjnego (PSZW) oraz podatku od nieruchomości od infrastruktury lądowej.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Wojciech Jakóbik

Spółki energetyczne proponują wyższą cenę energii z offshore