Olechnowicz: Potencjalne zasoby koncesji Lotos-u na Bałtyku to ok. 30 mln ton ropy

26 sierpnia 2014, 10:24 Ropa

Spółka celowa, zależna od LOTOS Petrobalticu, zawarła z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Bankiem Pekao SA umowy dotyczące finansowania kosztem 1,8 mld zł zagospodarowania złoża B8 zlokalizowanego na Morzu Bałtyckim. To pierwszy w Europie Środkowej projekt wydobywczy w formule project finance. Jego realizacja powinna mieć pozytywny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski.

– Surowiec ma być dostarczany do rafinerii Lotos w Gdańsku a produkowany równolegle gaz ziemny, do działającej już elektrociepłowni we Władysławowie. Inwestycja wpisuje się w strategię Lotosu na lata 2011-2015. Segment wydobywczy jest priorytetem strategii LOTOSU do 2015 roku oraz głównym kierunkiem rozwoju firmy do 2020 r. – podkreśla Paweł Olechnowicz, prezes zarządu Grupy Lotos SA.

W jego przekonaniu w ramach programu „Efektywność i Rozwój 2013-15” głównym obszarem działań spółki Lotos Petrobaltic jest właśnie Bałtyk.

– Bazując na dostępnych szacunkach geologicznych potencjalne zasoby koncesji spółki na tym akwenie wynoszą blisko 30 mln t ropy naftowej – informuje dalej Paweł Olechnowicz.

– Cieszymy się i doceniamy fakt, że przy ich zagospodarowaniu pomogą nam Polskie Inwestycje Rozwojowe SA, Bank Gospodarstwa Krajowego i Bank Pekao SA – twierdzi prezes Grupy Lotos. – Dzięki zaangażowaniu środków PIR w kwocie 430 mln zł możliwe stało się włączenie do projektu banków. Bank Pekao SA i Bank Gospodarstwa Krajowego zapewnią finansowanie łącznie na kwotę ok. 660 mln zł.

Źródło: Grupa Lotos