Świat wydobywa więcej węglowodorów niż ich znajduje

30 czerwca 2022, 10:30 Alert

Wielkość potwierdzonych rezerw węglowodorów na świecie na koniec 2021 roku praktycznie się nie zmieniła, a wydobycie wzrosło w szybkim tempie – wynika z dorocznego raportu OPEC – ASB. 

Zawór gazociągu. Fot. Polska Spółka Gazownictwa

Rezerwy ropy na świecie

Potwierdzone rezerwy ropy naftowej na świecie w 2021 roku zmniejszyły się w porównaniu do 2020 roku o 0,02 procenta i wyniosły 1,54543 biliona baryłek. Wśród regionów świata pod względem udokumentowanych rezerw ropy prym wiedzie Bliski Wschód, gdzie znajduje się 56,28 procent znanych światowych rezerw ropy naftowej. Znajduje się tam 870 mld baryłek ropy. W tym Arabia Saudyjska posiada 267,19 miliardów baryłek, Iran – 208,6 mld baryłek, Irak 145,02 mld baryłek, ZEA 111 mld baryłek. W tym regionie wzrost w stosunku do 2021 roku udokumentowanych rezerwy wyniósł 0,47 procent.

Na drugim miejscu pod względem rezerw znajduje się Ameryka Południowa. Pod ziemią znajduje się tam 330 mld baryłek ropy, co stanowi 21,32 procent wszystkich światowych rezerw. W większości za te rezerwy odpowiada Wenezuela, gdzie leży ponad 303 mld baryłek ropy.

Ogólnie rzecz biorąc, rezerwy ropy naftowej kartelu OPEC na koniec 2021 roku wynosiły 1,24182 bln baryłek, co oznacza spadek o 0,05 procent w porównaniu do 2020 roku. OPEC dzierży 80,37 procent światowych rezerw.

Rezerwy ropy naftowej w Rosji wynoszą 80 mld baryłek. Największy wzrost udokumentowanych zasobów ropy odnotowały USA, których wzrost w stosunku do 2020 roku wyniósł 8,36 procent. W USA znajduje się 38,8 mld baryłek ropy naftowej.

Wydobycie ropy

Tymczasem wydobycie ropy naftowej na świecie w 2021 roku wzrosła o 0,76 procent i wyniosła 69,64 mln baryłek dziennie. Produkcja kartelu OPEC w 2021 roku wzrosła o 2,74 procent do 26,363 mln baryłek dziennie, a udział OPEC w światowej produkcji ropy wzrósł o 0,8 punktu procentowego do 37,9 procent. Kraje spoza OPEC zmniejszyły produkcję o 0,42 procent do 43,277 mln baryłek dziennie.

Największymi producentami ropy na świecie są Stany Zjednoczone, Rosja i Arabia Saudyjska. Stany Zjednoczone w 2021 roku zmniejszyły produkcję o 0,85 procent, do 11,188 mln baryłek dziennie, Rosja zwiększyła produkcję o 1,69 procent, do 9,619 mln baryłek dziennie, a Arabia Saudyjska zmniejszyła produkcję o 0,96 procent, do 9,125 mln baryłek dziennie.

Eksport ropy

Eksport ropy na rynek światowy w 2021 roku zmniejszył się o 1,9 procent, do 41,228 mln baryłek dziennie. Eksport ropy z OPEC  zmniejszył się o 0,23 procent i wyniósł 19,656 mln baryłek dziennie. Udział OPEC w eksporcie wyniósł 47,7 procent. Największymi eksporterami ropy w 2021 roku były Arabia Saudyjska (6,227 mln baryłek dziennie, spadek o 6,48 procent), Rosja (4,511 mb/d, spadek o 2,31 procent) i Irak (3,44 mb/d) co stanowi wzrost o 0,33 procent.

Rafinacja ropy

Moce produkcyjne rafinerii ropy naftowej (rafinerii) na świecie w 2021 roku wzrosły o 0,27 procent do 101,698 mln baryłek dziennie. Największy wolumen mocy rafineryjnych skoncentrowany jest w krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Ameryki tj. 21,6 mln baryłek ropy dziennie, z czego 17,775 mln baryłek ropy dziennie przypada na USA. Następne miejsce przypada Chińskim rafineriom, które dziennie mogą przerobić 16,4 mln baryłek ropy dziennie i Europejskie Kraje OECD, gdzie przerób w 2021 roku wyniósł 13,4 mln baryłek ropy dziennie.

Zasoby i wydobycie gazu

Wielkość udokumentowanych zasobów gazu na świecie w 2021 roku zmniejszyła się o 0,46 procent w porównaniu do 2020 roku i wyniosła 205,865 bln m sześc. Liderami zasobów gazu na świecie są Rosja (47,759 bln m sześc.), Iran (33,988 bln m sześc.), Katar (23,831 bln m sześc.), Turkmenistan (13,95 bln m sześc.) i USA (12,246 bln m sześc.). Produkcja gazu na świecie w 2021 roku wzrosła o 5,83 procent do 4,145657 bln m sześc.  Na koniec 2021 roku największymi producentami  gazu stały się Stany Zjednoczone, które wydobyły 963 mld m sześc. gazu. tj. wzrost o 1,42 procent rok do roku. Drugie miejsce przypadło Rosji, która wyprodukowała 719 mld m sześc. gazu. Tutaj wzrost wydobycia wyniósł aż 24,5 procent rok do roku. Na trzecim miejscu uplasował się Iran z roczną produkcją na poziomie 257 mld m sześc. Tutaj wzrost produkcji wyniósł 3 procent.

W przypadku eksportu liderem pozostaje Rosja, która za granice wyeksportowała 247 mld m sześc. gazu, co oznacza wzrost rok do roku o 3,2 procent, drugie miejsce zajęły USA, które wysłały za granicę 188,4 mld m sześc. gazu i tu wzrost sięgnął aż 25,4 procent, podium zamyka Katar z eksportem na poziomie 134 mld m sześc. gazu i wzroście rok do roku o 5,5 procent.

Naftegaz/Mariusz Marszałkowski