Orlen i Energa wspólnie inwestują w fotowoltaikę

30 lipca 2020, 06:45 Alert
Fotowoltaika

​Orlen Projekt i Energa Invest, spółki z Grupy Kapitałowej Orlen, w ramach zawartej umowy ramowej, wspólnie realizują zamówienia m.in. z zakresu energetyki. Jednym z nich będzie opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy instalacji fotowoltaicznych w terminalach paliwowych oraz zakładach produkcyjnych w Płocku i Trzebini.

Zamówienie, koncepcja i dokumentacja

Spółki przystąpiły do współpracy przy realizacji zamówienia, które obejmuje opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 19 MW, w terminalach paliwowych w: Ostrowie Wielkopolskim, Żurawicy, Sokółce, a także w zakładzie produkcyjnym w Płocku, zakładzie produkcyjnym w Trzebini oraz we włocławskim ANWILu.

Kolejnym zamówieniem, które zrealizują Orlenu Projekt i Energa Invest, będzie m.in. sporządzenie kosztorysu budowy nowego zbiornika retencyjnego oraz opracowanie dokumentacji technicznej systemów zabezpieczeń technicznych na terenie zakładów PTA we Włocławku i terminalu paliwowego w Świnoujściu, z uwzględnieniem pełnienia nadzoru autorskiego.

– Działamy z Energą Invest w ramach jednej grupy kapitałowej. Współpraca, którą podjęliśmy, umożliwia wzajemne wykorzystanie potencjału oraz kompetencji obu firm, a co za tym idzie rozszerzenie zakresu świadczonych usług. Doskonała znajomość branż, w których funkcjonujemy, a także ugruntowana pozycja na rynku, są gwarancją wykonywania zadań na najwyższym poziomie – mówi Marcin Kasza, prezes zarządu Orlen Projekt.

– Działalność biznesowa obu spółek jest realizowana w podobnych zakresach kompetencyjnych – opiera się na zadaniach projektowych, miedzy innymi w szeroko rozumianym obszarze energetyki. Zainicjowana współpraca pozwoli nam szukać synergii, która przyczyni się do dalszego, dynamicznego rozwoju każdej ze spółek i przyniesie korzyści całej Grupie Orlen – mówi Marek Konieczny, prezes zarządu Energa Invest.

Orlen Projekt z Grupy Orlen świadczy zakres usług inżynierskich w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym, w tym przygotowywanie dokumentacji projektowej na poziomach procesu inwestycyjnego, a także zakupy dóbr inwestycyjnych oraz budowanie i uruchamianie inwestycji.

Energa Invest, która od kwietnia tego roku jest częścią Grupy Orlen, jest jedną z firm projektowych w obszarze energetyki konwencjonalnej, wodnej, wiatrowej, fotowoltaicznej, źródeł kogeneracyjnych, budownictwa kubaturowego oraz konstrukcji.

PKN Orlen/BiznesAlert.pl

Sawicki: PKN Orlen składa wniosek o przejęcie Lotosu. Co zbada Bruksela?