Orlen ma zgodę KE na przejęcie kontroli nad operatorem stacji paliw w Austrii

26 września 2023, 15:30 Alert

Komisja Europejska wyraziła zgodę na przejęcie wyłącznej kontroli nad austriackim operatorem sieci stacji paliw Doppler Energie GmbH przez Orlen. Transakcja dotyczy przede wszystkim hurtowej i detalicznej sprzedaży paliw silnikowych i smarów samochodowych, czytamy w komunikacie.

Stacja paliw PKN Orlen
Stacja paliw PKN Orlen

KE stwierdziła, że zgłoszona transakcja nie wzbudzi obaw w zakresie konkurencji, biorąc pod uwagę ograniczoną łączną pozycję rynkową przedsiębiorstw wynikającą z proponowanej transakcji, podano także.

Zgłoszona transakcja została rozpatrzona w ramach uproszczonej procedury kontroli połączenia.

Orlen informował w lipcu tego roku, że zawarł z Doppler Beteiligungs GmbH umowę, na podstawie której nabędzie 100 procent udziałów Doppler Energie GmbH – operatora austriackiej sieci stacji paliw działających pod marką Turmöl. W efekcie Grupa Orlen przejmie 266 stacji paliw zlokalizowanych w Austrii.

Jak podała wówczas spółka, zamknięcie transakcji nastąpi po spełnieniu się warunków określonych w umowie, w tym otrzymaniu zgód odpowiednich urzędów antymonopolowych i planowane jest na przełomie 2023 i 2024 roku.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,56 mld zł w 2022 roku. Spółka jest notowana na GPW od 1999 roku; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Orlen / Jacek Perzyński

Orlen pragnie przejąć Azoty Puławy