TAG: Rynek paliw

Dziś odbyła się konferencja prasowa Najwyższej Izby Kontroli, na której urzędnicy przeprowadzili analizę fuzji Orlenu z Lotosem. Według […]
– Fuzja Orlenu i Lotosu została przeprowadzona modelowo z uwzględnieniem wycen przeprowadzonych przez profesjonalne firmy działające na […]
Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli (NIK), aktywa Lotosu zostały sprzedane co najmniej 5 mld zł poniżej wartości, a fuzja […]
Niemiecka minister środowiska Steffi Lemke opowiedziała się za stosowaniem w Niemczech paliw pozyskiwanych z olejów roślinnych, znanych […]
Komisja Europejska wyraziła zgodę na przejęcie wyłącznej kontroli nad austriackim operatorem sieci stacji paliw Doppler Energie GmbH przez […]
W ciągu ostatnich dwóch lat sprzedaż paliw w niektórych stacjach zlokalizowanych w zachodniej części Oslo spadła nawet o 30 procent. Ta […]