Orlen zakupił pierwszą lokomotywę wodorową, ruszyły testy

18 września 2023, 09:45 Alert

W ramach rozwoju źródeł zeroemisyjnych Orlen rozpoczął test pierwszej w Polsce lokomotywy wodorowej. W ramach testów przejechała ona na linii Gdynia-Hel.

PKN Orlen. Fot. Jędrzej Stachura
PKN Orlen. Fot. Jędrzej Stachura

Orlen nabył od PESA Bydgoszcz lokomotywę, która jest pierwszym w Polsce pojazdem szynowym napędzanym przez wodór. Rozpoczęto również jej testy, pierwszy przejazd odbył się na trasie Gdynia-Hel. Jest to jeden z punktów strategii wodorowej koncernu, mającej na celu wykorzystanie tej substancji w transporcie. Do 2030 roku Orlen przeznaczy 7,4 mld zł na inwestycję w technologie wodorowe oparte o odnawialne źródła energii i przetwarzania odpadów komunalnych w wodór.

– Zgodnie z założeniami, realizujemy zadania biznesowe, które zapewnią nam długofalowy rozwój i silną pozycję w Europie, a jednocześnie będą wpisywały się w strategię wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Polaków. Jednym z kluczowych elementów tego procesu jest rozwój paliw alternatywnych, w tym wodoru. Na inwestycje w nowoczesne technologie wodorowe przeznaczamy miliardy złotych. Zakup od PESA Bydgoszcz pierwszej w Polsce lokomotywy z napędem wodorowym to kolejny ważny krok w komercjalizacji tej technologii i umocnienie naszej pozycji w obszarze, który jest przyszłością motoryzacji. Dzięki tej inwestycji zdobędziemy kompetencje potrzebne do przygotowania kompleksowej oferty na dostawy paliwa wodorowego dla rynku kolejowego. Nasze działania realnie przyczyniają się do transformacji polskiej kolei z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Jednocześnie inwestujemy w rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego, budując kolejne ogólnodostępne stacje tankowania wodoru w Polsce i za granicą – mówi Daniel Obajtek prezes Orlenu.

Nabyta lokomotywa manewrowa ma pracować docelowo na bocznicy zakładu produkcyjnego w Płocku. Umowa obejmuje również czteroletni pakiet serwisowy zawierający m.in. standardowe przeglądy i naprawy. Pojemność zbiorników lokomotywy wynosi 175 kg, pięć razy więcej niż w autobusach z napędem wodorowym. Tym samym ma możliwość pracy całodobowej. W skład systemu trakcyjnego lokomotywy wchodzą dwa ogniwa paliwowe o mocy 85 kW każde, bateria oraz cztery silniki trakcyjne.

Orlen planuje dalszą wodoryzację floty lokomotyw. W dalszej perspektywie stawia na rozwój rynku sprzedaży wodoru oraz budowę sieci stacji tankowania paliwem wodorowym pojazdów kolejowych.

W ramach strategii wodorowej do 2030 roku Orlen rozwija również sieć ogólnodostępnych, całodobowych stacji tankowania wodoru w  Polsce i za granicą. W 2021 roku uruchomił pierwszy w Polsce HUB produkcji wodoru jakości automotive z którego dostarczane jest paliwo do pilotażowej stacji tankowania wodoru w Krakowie, gdzie testowane są autobusy wodorowe. Ogłoszono również, że jeszcze w 2023 roku w Polsce zostaną oddane do użytku stacje tankowanie aut w Poznaniu i w Katowicach. Do 2025 roku w innych lokalizacjach m.in. Warszawie, Gdyni i Pile.

Orlen / Marcin Karwowski

Orlen i PERN przedstawiły swoją wodorową wizję przyszłości