Orlen i PERN otwierają strategiczny rurociąg produktowy na południu Polski

1 lutego 2023, 12:45 Alert

PKN Orlen wspólnie z PERN uruchomił rurociąg paliwowy na trasie Boronów-Trzebinia, którym rocznie będzie transportowane 1,5 mln m sześc. paliw. Ma on prawie 100 km długości.

Wojewoda małopolski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji dla rurociągu Boronów-Trzebinia. Fot.: Małopolski Urząd Wojewódzki
Wojewoda małopolski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji dla rurociągu Boronów-Trzebinia. Fot.: Małopolski Urząd Wojewódzki

 – Z sukcesem zrealizowaliśmy kolejną strategiczną inwestycję, która realnie i długoterminowo wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski. Nowy, prawie 100-kilometrowy odcinek rurociągu, który powstał na trasie Boronów-Trzebinia, zwiększa do ok. 350 km, zasięg transportu rurociągowego paliw produkowanych w rafinerii w Płocku. Przede wszystkim jednak gwarantuje najtańszą, najszybszą i najbezpieczniejszą ich dystrybucję, a co za tym idzie stabilność dostaw paliw na stacje w południowych regionach Polski – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

–  Ostatnie lata pokazały, że musimy być gotowi na wszystkie scenariusze w zarządzaniu dostaw energii. PERN i Orlen to firmy, które są gwarantami zaopatrywania Polski w ropę naftową i paliwa. W obecnej sytuacji międzynarodowej każda inwestycja, która pozwala na magazynowanie lub szybszy transport produktów naftowych to zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dlatego cieszę się, że dzisiaj możemy świętować zakończenie takiego projektu jak budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia – powiedział Mateusz Berger, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej

– Transport rurociągowy to zwłaszcza dzisiaj kluczowy element surowcowego i produktowego łańcucha dostaw, od którego zależy sprawność całego systemu, jakość surowca i paliw oraz szybkość ich dostarczania do Klienta. Rurociąg produktowy Boronów-Trzebinia to uzupełnienie brakującego ogniwa wcześniej istniejącej magistrali. Wsłuchujemy się w potrzeby naszych Klientów i staramy się na nie odpowiadać. Dlatego nie tylko zwiększamy zasięg naszych rurociągów, ale i kontynuujemy rozbudowę baz, zwłaszcza w strategicznych nadmorskich lokalizacjach, tym samym poszerzając możliwości sprowadzania ropy naftowej i paliw z różnych kierunków świata  – podkreślił Paweł Stańczyk, prezes PERN.

Rurociąg powstał, by poprawić szybkość i bezpieczeństwo zaopatrzenia południa Polski w paliwa poprzez zwiększenie zasięgu transportu rurociągowego aż o 97 km. Nowa magistrala przebiega przez tereny 11 miast i gmin Województwa Śląskiego i Małopolskiego. Dotąd Górny Śląsk był zaopatrywany transportem łączonym (rurociąg, kolej, autocysterny), bądź koleją. Inwestycja stanowi przedłużenie istniejącego układu rurociągów produktowych Płock – Koluszki – Boronów do Terminala Paliw PKN Orlen w Trzebini, w którym są magazynowane benzyny silnikowe bezołowiowe, oleje napędowe oraz dodatki. Terminal jest strategicznym punktem na mapie sprzedaży i dystrybucji paliw ze względu na bliskość dużych rynków i aglomeracji oraz lokalizacji niedaleko dużego węzła kolejowego i autostrady A4.

Rurociąg Boronów-Trzebinia przebiega pod ziemią, przez tereny 11 miejscowości województwa śląskiego i małopolskiego. Ilość paliwa, dostarczana dziennie przez tę magistralę, odpowiada 70 cysternom kolejowym, czyli dwóm składom kolejowym i ponad 130 autocysternom. Inwestycja istotnie przyczyni się więc do redukcji emisji dwutlenku węgla i poprawy jakości powietrza na Śląsku i w Małopolsce.

Nowy odcinek stanowi przedłużenie istniejącego układu rurociągów produktowych na trasie Płock – Koluszki – Boronów w kierunku terminala paliw w Trzebini. Oddanie go do użytku oznacza zwiększenie o 97 km zasięgu transportu rurociągowego paliw produkowanych w Płocku. W ten sposób koncern szybciej i bezpieczniej dostarczy je na południe Polski, czyli do regionów o bardzo wysokiej konsumpcji paliw. Mając to na uwadze, w dalszym ciągu będzie istniała także możliwość dostaw kolejowych do terminala, co pozwoli Grupie Orlen na większą elastyczność planowania logistyki.

Wszystkie rury wykorzystane podczas budowy rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia, zostały wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami i przy zachowaniu najwyższych standardów jakościowych. Mimo relatywnie niewielkiej średnicy – 25 cm, do produkcji prawie 6,5 tys.
rur użyto ponad 5 tys. ton stali. Poddano je łącznie ponad 70 różnym próbom i testom, w tym m.in.: badaniom radiograficznym połączeń spawanych, statycznego rozciągania, magnetyzmu szczątkowego, ciągłości izolacji, próbom szczelności i wytrzymałości.

Zbudowanie nowego odcinka rurociągu, a co za tym idzie zmiana sposobu dostaw produktów do terminala w Trzebini z kolei na rurociąg, wiąże się z szeregiem inwestycji, które na terminalu prowadzi Grupa Orlen. Ich realizacja potrwa do końca tego roku, a wartość wykonanych prac przekroczy 200 mln zł. Wśród inwestycji, które będą finalizowane w kolejnych miesiącach, są m.in. modernizacja istniejących zbiorników magazynowych, budowa dwóch nowych zbiorników naziemnych, każdy o pojemności 10 tys. m sześc., a także modernizacja i rozbudowa infrastruktury technologicznej na terminalu.

Inwestycje prowadzone w Trzebini przez Grupę Orlen przyniosą korzyści także lokalnej społeczności. Ich realizacja oznacza zwiększenie o ponad 4,5 mln zł rocznie budżetu gminy Trzebinia z tytułu podatku od wybudowanej infrastruktury, a co za tym idzie możliwość realizacji przez gminę nowych projektów, które podniosą standard życia jej mieszkańców.

Napełnienie rurociągu i pierwsze tłoczenie oleju napędowego odbyło się pod koniec ubiegłego roku. Obecnie trwa rozruch technologiczny. Po jego zakończeniu, czyli na przełomie pierwszego i drugiego kwartału br. rozpocznie się regularny transport oleju napędowego. Natomiast uruchomienie pełnej funkcjonalności rurociągu, czyli przesyłu oleju napędowego i benzyn, planowane jest w trzecim kwartale tego roku.

PKN Orlen/PERN/Mariusz Marszałkowski

Rosjanie straszą uszkodzeniem Ropociągu Przyjaźń