Orlen podpisał umowy gazowe z Azotami z planem przejęcia Puław w tle

21 czerwca 2023, 06:00 Alert

PKN Orlen podpisał umowy gazowe z poszczególnymi spółkami Grupy Azoty, w tym Azotami Puławy, które chciałby przejąć.

Kask z logiem Grupy Azoty. Fot. BiznesAlert.pl
Kask z logiem Grupy Azoty. Fot. BiznesAlert.pl

Nowe umowy mają obowiązywać od pierwszego października 2023 roku, zastępując dotychczasowe do końca września 2026 roku z opcją wydłużenia do września 2027 roku. Cena umowna ma być uzależniona od notowań giełdowych gazu. – Uzgodniona w nowych kontraktach formuła cenowa bazuje na rynkowych wartościach indeksów cen gazu. To najbardziej obiektywny sposób wyznaczania ceny, powszechnie stosowany między firmami w całej Europie – czytamy w komunikacie Orlenu. Te kontrakty mają być warte 18 md zł. – Warunki Kontraktów Indywidualnych nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu – podają Azoty.

– Podpisane kontrakty umożliwią kontynuację dotychczasowej współpracy pomiędzy Orlen a Grupą Azoty w zakresie dostaw gazu ziemnego. Strony zawarły ponadto aneksy do obowiązujących kontraktów. Na ich podstawie od 1 lipca 2023 roku dostawy gazu będą realizowane w oparciu o nowe warunki, tak jak do tej pory oparte o rynkowe wartości indeksów cen surowca – informuje Orlen.

– Aneks do Umowy Ramowej wraz z nowymi Kontraktami Indywidualnymi zabezpieczy, w okresie od 2023 do 2027 roku, co najmniej 90 procent łącznego zapotrzebowania na gaz spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty – wylicza spółka nawozowa. – Nowe Kontrakty Indywidualne zawarte zostały na okres dostaw obejmujący 4 lata począwszy od 1 października 2023 roku w formule 3+1. Po trzech latach obowiązywania kontraktu czwarty rok jest fakultatywny i nie przewiduje kar umownych za rozwiązanie kontraktu po 3 latach, przy zachowaniu okresu notyfikacji o zamiarze jego rozwiązania do 30 września 2025 roku.

Umowy indywidualne zostały podpisane z sześcioma spółkami Grupy Azoty: Grupą Azoty, Grupą Azoty Zakłady Azotowe Puławy, Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police, Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn. Grupą Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol, Grupą Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk.

PKN Orlen jest zainteresowany przejęciem Grupy Azoty Puławy. Strony podpisały list intencyjny w tej sprawie zakładający analizę ekonomiczną takiego rozwiązania, która ma zostać przeprowadzona do końca roku. Cena gazu stanowi o jednej trzeciej kosztów produkcji zakładów azotowych. Obecnie ceny na giełdzie spadają, ale mogą znów wzrosnąć w sezonie grzewczym.

PKN Orlen / Grupa Azoty / Wojciech Jakóbik

Jakóbik: Wrogie czy przyjazne przejęcie Azotów przez Orlen?